00:30, 24/02/2024
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên

Thông báo rút kinh nghiệm

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
PHÒNG THQCT, KSĐT, KSXXST ÁN TTXH, KT, CV VÀ TN
                                                       
Số: 538/TB-VKS-P2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   
 
 
Điện Biên, ngày 12 tháng 4 năm 2016
 
THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM
 
          Kính gửi: Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị, thành phố trực thuộc                                           Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên.
          Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án Lò văn Bình, phạm tội: Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, quy định tại Điều 96 BLHS do Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên Đông chuyển giải quyết theo thẩm quyền.
Phòng 2 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên nhận thấy: Trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, cơ bản đơn vị đã chú trọng, kiểm sát chặt chẽ căn cứ khởi tố, trình tự tố tụng theo đúng quy định của pháp luật, song bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như sau:
            1. Đối với công tác THQCT, kiểm sát căn cứ bắt người trong trường hợp khẩn cấp:
         Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên Đông căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 81 BLTTHS (khi người bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện hành vi phạm tội mà xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn) để ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lò Văn Bình về hành vi Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Biên bản về việc bắt người (Lò văn Bình) lập vào hồi 21giờ 50 phút ngày 07/02/2016 nhưng trước đó hồi 17 giờ 20 phút ngày 07/02/2016 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên Đông đã lấy lời khai của Lò văn Bình.
           Như vậy Cơ quan điều tra Công an huyện Điện Biên Đông ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lò Văn Bình là không phù hợp vì không còn tính khẩn cấp nữa, việc bắt khẩn cấp này không đúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 81 Bộ luật tố tụng hình sự.
           2. Đối với công tác THQCT, kiểm sát việc khởi tố vụ án, bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn:
         Ngày 10/2/2016 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên Đông đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Lò văn Bình về tội: Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và cùng ngày Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên Đông đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can.
          Tuy nhiên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên Đông không áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác ( tạm giam; cấm đi khởi nơi cư trú; Bảo lĩnh …) đối với bị can mà lại  ban hành quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất, lần thứ hai đối với bị can Lò Văn Bình và đều được Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên Đông phê chuẩn. Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ đối với bị can Lò Văn Bình là trái với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, trong trường hợp này một người phạm tội không thể tham gia với tư cách vừa là bị can vừa là người tạm giữ.
Ngày 16/2/2016 Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên Đông ra Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên Đông ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú trong khi chưa có giấy cam đoan của bị can. Như vậy là vi phạm khoản 2 Điều 91 BLTTHS.
            3. Kiểm sát việc thu giữ vật chứng vụ án
           * Về vật chứng của vụ án: Vật chứng của vụ án gồm có: 01 gậy gỗ và 01 con dao mũi nhọn, đã được thu giữ ở hai biên bản khác nhau (không có biên bản niêm phong vật chứng). Mô tả đặc điểm, kích thước của vật chứng trong các biên bản thu giữ và Lệnh nhập, xuất kho vật chứng. Phiếu nhập, xuất kho vật chứng không đồng nhất mà còn mâu thuẫn với nhau, cụ thể:
           - Biên bản sự việc, hồi 16 giờ 20 phút ngày 02/02/2016 tại Gia đình ông Lò văn Bình, bản Na Cai, xã Luân Giói, Điện Biên Đông, do cán bộ đồn Công an Mường Luân lập. Vật chứng thu giữ gồm: 01 gậy gỗ dài 90cm, đường kính 4cm; 01 con dao mũi nhọn.
           - Biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu, hồi 16 giờ 30 phút ngày 07/02/2016 tại Gia đình ông Lò văn Bình, bản Na Cai, xã Luân Giói, Điện Biên Đông, do đ/c Lù Văn Hùng (không rõ đơn vị) lập. Tạm giữ gồm: 01 khúc gậy bằng gỗ, dài khoảng 1m, đường kính khoảng 5cm; 01 con dao nhọn dài khoảng 40cm, có cán làm bằng gỗ, chiều rộng thân dao khoảng 5cm.
           - Lệnh nhập kho vật chứng và phiếu nhập kho vật chứng số 15 ngày 18/02/2016 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên Đông. Vật chứng gồm: 01 đoạn gậy gỗ dài 1m, đường kính 4cm, một đầu chặt vát, một đầu chặt nham nhở; 01 con dao nhọn dài 44cm, cán dao bằng gỗ dài 16cm, đường kính cán dao 3,1cm, trên cán dao có một vòng kim loại màu trắng, lưỡi dao dài 28cm, phần lưỡi rộng nhất 5cm, trên lưỡi dao có khắc chữ TOAN HN, cũ đã qua sử dụng.
          - Lệnh xuất kho vật chứng và phiếu xuất kho vật chứng số 35 ngày 11/3/2016 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên Đông. Vật chứng gồm: 01 đoạn gậy gỗ dài 1m, đường kính 4cm, một đầu chặt vát, một đầu chặt nham nhở; 01 con dao nhọn dài 44cm, cán dao bằng gỗ dài 16cm, đường kính cán dao 3,1cm, trên cán dao có một vòng kim loại màu trắng, lưỡi dao dài 28cm, phần lưỡi rộng nhất 5cm, trên lưỡi dao có khắc chữ TOAN HN, cũ đã qua sử dụng.
           4. Một số thiếu sót khác:
           - Yêu cầu điều tra của kiểm sát viên đề ngày 16/02/2016 có trước khi Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự (ngày 18/02/2016).
          - Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn số 01 ngày 16/02/2016 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên Đông. Tại phần Quyết định: Thay thế biện pháp tạm giam đối với bị can Lò Văn Bình trong khi đang áp dụng biện pháp tạm giữ.
          - Danh chỉ bản viết sai tên vợ bị can; Đơn xin bảo lãnh của gia đình bị can không có xác nhận của chính quyền địa phương…
            5. Nguyên nhân và những vấn đề cần rút kinh nghiệm:
           - Nguyên nhân:
         + Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của lãnh đạo đơn vị chưa thực sự sâu sát, còn chủ quan tin vào việc đề xuất của Kiểm sát viên nên không phát hiện ra sai sót của Kiểm sát viên vừa phê chuẩn khởi tố bị can, vừa phê chuẩn Quyết định ra hạn tạm giữ lần 1, lần 2.
         + Trong quá trình THQCT, kiểm sát việc bắt, khởi tố; áp dụng biện pháp ngăn chặn. Kiểm sát viên được phân công nghiên cứu hồ sơ phê chuẩn không nắm được các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Bị can, nên không phát hiện được vi phạm của Cơ quan điều tra trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Bị can. Dẫn tới đồng ý với đề nghị của Cơ quan điều tra trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với người đang bị tạm giữ ( gia hạn tạm giữ lần 1, lần 2).
            - Những vấn đề cần rút kinh nghiệm:
         + Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên Đông phải thường xuyên quan tâm, kiểm tra chặt chẽ trước khi phân công và ký phê chuẩn phải nghiên cứu qua hồ sơ (tránh tình trạng để mặc cho KSV nghiên cứu, đề xuất và đồng nhất quan điểm).
         + KSV được phân công, phải nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, nắm chắc các căn cứ, quy định của pháp luật về bắt, khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn khác. Đặc biệt là kiểm sát chặt chẽ về trình tự tố tụng của vụ án để tham mưu đề xuất cho lãnh đạo viện giải quyết vụ việc đúng theo quy định của pháp luật.
          + Trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra đề nghị các đồng chí lãnh đạo cấp huyện chỉ đạo Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, phải kiểm sát chặt chẽ về trình tự, thủ tục tố tụng, đề ra yêu cầu điều tra cụ thể và phải luôn theo dõi, bám sát vào nội dung đã yêu cầu điều tra trong suốt quá trình điều tra vụ án.
          Trên đây là nội dung thông báo rút kinh nghiệm của Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội, kinh tế, chức vụ và tham nhũng (Phòng 2) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên. Thông qua việc rút kinh nghiệm, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị cấp huyện quán triệt đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị, phát huy những ưu điểm đã đạt được đồng thời khắc phục những tồn tại để công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự có hiệu quả và chất lượng cao.
 
Nơi nhận:
-Vụ 2, 3, 5;
-VPTH-VKSTC;
-Lãnh đạo VKS tỉnh;
-10 huyện, thị, thành phố;
-VPTH-VKS tỉnh;
-Lưu VT, P1.
KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNGBùi Thị Thu Hằng
           

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết

  • Đang truy cập: 58
  • Khách viếng thăm: 57
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 482
  • Tháng hiện tại: 1441554
  • Tổng lượt truy cập: 20300213
2
1