18:17, 03/03/2024
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG CHÀ
          * Giới thiệu chung:
           Tháng 12/1962 Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu (cũ), Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà (khi đó là Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Lay) cũng được thành lập trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu. Ngày 2/3/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2005/NĐ-CP  theo đó đổi tên huyện Mường Lay thành huyện Mường Chà và đổi tên thị trấn Mường Lay thành thị trấn Mường Chà. Huyện có diện tích tự nhiên là 1.177,17 km, dân số trên 49.327 người.
          Tháng 1/2004 tỉnh Lai Châu tách thành hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Lay là một đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên. Đến năm 2005 do điều chỉnh địa giới hành chính các huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Lay được đổi tên thành Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà.
          *Chức năng, nhiệm vụ:
          Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.
  Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân; bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.
          * Cơ cấu tổ chức:
Tổng số biên chế hiện có của đơn vị  là 7 đồng chí.
Viện trưởng: Đồng chí Vi Ngọc Sơn.
 Phó Viện trưởng: Đồng chí Phạm Khá.
          * Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: QL 12, Thị trấn huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.
Điện thoại: 02153.842.678.