00:08, 13/08/2022
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG CHÀ
Description: alt
1. Quá trình thành lập:

                Tháng 12/1962 Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu (cũ), Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà (khi đó là VKSND huyện Mường Lay) cũng được thành lập trực thuộc VKSND tỉnh Lai Châu. Tháng 1/2004 tỉnh Lai Châu tách thành 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu, VKSND huyện Mường Lay là một đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Điện Biên, đến năm 2005 do điều chình địa giới hành chính các huyện, VKSND huyện Mường Lay được đổi tên thành VKSND huyện Mường Chà.
Thời kỳ đầu khi mới thành lập trong lúc Miền Bắc xây dựng CNXH đồng thời chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ, đội ngũ cán bộ ít, không có bằng cấp, bỡ ngỡ trong công tác, cơ sở vật chất nghèo nàn. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của VKSND tỉnh, cấp ủy, sự tạo điều kiện của của chính quyền đại phương, sự nỗ lực của cán bộ viên chức, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm sát với các mục tiêu: bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần vào việc bảo vệ và xây dựng CNXH Miền Bắc, đấu tranh giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.
                Giai đoạn đất nước thống nhất, Viện kiểm sát nhân dân huyện được kiện toàn về tổ chức, bộ máy, chức năng nhiệm vụ được quy định cụ thể, nhất là từ khi có Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân mới 1981, nhiệm vụ của đơn vị tập trung vào công tác kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, trấn áp bọn phản cách mạng và tội phạm.
                Trong những năm đổi mới, sau khi Hiến pháp năm 2001 được sửa đổi, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân sửa đổi năm 2002, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân có thay đổi: thực hiện công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, đơn vị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đặc biệt là sau khi có Nghị quyết 08-NQ/TW và Nghị quyết số 49-MQ/TW của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới và Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, chất lượng cán bộ được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, cơ sở vật chất được đầu tư đầy đủ, hiện đại hơn, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ngày càng được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
                  Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/QH11 Quốc hội khóa XI và Chỉ thị số 30/2003/CP-TTg ngày 26/12/2003 của Thủ tướng chính phủ về chỉ đạo thực hiện chia tách tỉnh và điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó có tỉnh Lai Châu được tách thành tỉnh Lai Châu và tỉnh Điện Biên. Ngày 12/1/2004 Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà được thành lập theo Quyết định số 23/QĐ-TCCB ngày 12/1/2004 của Viện trưởng VKSND tối cao
                  Biên chế hiện nay của đơn vị có 11 đồng chí gồm: 01 Viện trưởng; 01 phó viện trưởng; trong đó 01 Kiểm sát viên trung cấp; 03 Kiểm sát viên sơ cấp; 01 Kiểm tra viên; 02 chuyên viên; 04 công chức khác. Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật 7; Trung cấp 1; Trình độ chính trị: Cao cấp 1; Trung cấp và tương đương 6;
Các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ:
* Viện trưởng:
- Đ/c Nguyễn Quốc Tuấn – Viện trưởng từ 1963 – 1966.
- Đ/c Nguyễn Văn Thế - Viện trưởng từ 1966 – 1972.
- Đ/c Ngô Văn Tưởng – Viện trưởng từ 1972 – 1974.
- Đ/c Bùi Tuấn Phương - Viện trưởng từ 1974 – 1976.
- Đ/c Lò Văn Thoóng – Viện trưởng từ 1976 – 1986.
- Đ/c Vũ Năng Khiên - Viện trưởng từ 1986 – 1991.
- Đ/c Thùng Văn Lương – Viện trưởng từ 1992 – 2003.
- Đ/c Phùng Việt Hoa - Viện trưởng từ 2004 – 6/2014.
- Đ/c Phan Văn Kỷ – Viện trưởng từ 7/2014 - 2015.
-- Đ/c Đặng Văn Dũng- Viện trưởng từ 2015 đến nay.
* Phó Viện trưởng
- Đ/c Hoàng Văn Xuân – Phó Viện trưởng từ 2006 – 2013.
- Đ/c Đặng Văn Dũng – Phó Viện trưởng tù 2013 - 2015.
- Đ/c Hoàng Công Chẩn - Phó Viện trưởng tù 2015 đến nay..
2. THÀNH TÍCH CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG CHÀ TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY.
Từ năm 2004 đến nay, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà đều đạt tập thể lao động tiên tiến, 2 năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được VKSND tối coa tặng nhiều Bằng khen trong phong trào thi đua hàng năm, Huyện ủy và UBND huyện tặng nhiều giấy khen trong thực hiện nhiệm vụ công tác.
Năm 2012 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Có 1 cá nhân được công nhân danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành, nhiều lượt cá nhân được công nhân danh hiệu Chiến sỹ thu đau cơ sở, được VKSND tối cao và UBND tỉnh tặng Bằng khen hành năm.