02:15, 15/04/2024
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY
          * Giới thiệu chung:
          Thị xã Mường Lay nằm ở phía bắc tỉnh Điện Biên, cách thành phố Điện Biên Phủ 103 km về phía bắc. Thị xã Mường Lay có diện tích 114,03 km², dân số trên 11.162 người.
          Thị xã Mường lay (trước kia là thị xã Lai Châu) được thành lập năm 1971, đến cuối năm 1971 Viện kiểm sát thị xã Lai Châu được thành lập theo quyết định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thị xã Lai Châu khi thành lập là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng của tỉnh Lai Châu cũ. Năm 2004 tỉnh Lai Châu chia tách thành hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Viện kiểm sát thị xã Lai Châu trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên. Năm 2005 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Lai Châu được đổi tên thành Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mường Lay là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên.
            * Chức năng, nhiệm vụ:
          Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mường Lay là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.
   Viện kiểm sát nhân dân THỊ XÃ Mưường Lay có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân; bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.
          * Cơ cấu tổ chức:
Tổng số biên chế hiện có của đơn vị  là 6 đồng chí.
Viện trưởng: Đồng chí Hoàng Văn Xuân.
 Phó Viện trưởng: Đồng chí Nguyễn Tiến Đỗ.
          * Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Na Lay, thị xã Mường Lay,  tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153.853.848.