23:35, 12/08/2022
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY
Description: alt
1.Quá trình xây dụng và phát triển của VKSND thị xã Mường Lay:

Thị xã Mường lay (trước kia là thị xã Lai Châu) được thành lập năm 1971, đến cuối năm 1971 Viện kiểm sát thị xã Lai Châu được thành lập theo quyết định của VKSND tối cao. Thị xã Lai Châu khi thành lập là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng của tỉnh Lai Châu cũ. Ngay sau khi thành lập VKSND thị xã Lai Châu đã tổ chức, triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật là: Kiểm sát việc tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tố Nhà nước đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất trên đại bàn thị xã Lai Châu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua các giai đoạn lịch sử VKSND thị xã Lai Châu đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ phục vụ nhiệm vụ chính trị trong trong từng giai đoạn lịch sử, đặc biệt là trong nhứng năm gần đây thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, cán bộ viên chức VKSND thị xã Lai Châu vẫn tiếp nối truyền thống của đơn vị, không ngừng học tập, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong thời kỳ mới.
Năm 2004 tỉnh Lai Châu chia tách thành 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu, năm 2005 VKSND thị xã Lai Châu được đổi tên thành VKSND thị xã Mường Lay là đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Điện Biên.
Biên chế hiện nay của đơn vị có 7 Đ/c gồm: 1 Viện trưởng, 1 Phó Viện trưởng, 1 KSV, 2 kiểm tra viên và 2 công chức khác; trình độ chuyên môn: 4 Cử nhân luật, 1 Cao đẳng kiểm sát, 1 trung cấp; trình độ chính trị: 4 trung cấp.
Các đồng chí lãnh đạo
- Đ/c Vũ Thanh Châu - Viện trưởng
- Đ/c Nguyễn Tiến Trung - Phó viện trưởng

2.Thành tích của VKSND thị xã Mường lay trong những năm gần đây:

Hàng năm đơn vị đều hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, được VKSND tối cao tặng Bằng khen trong các phong trào thi đua các năm, nhiều cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.