00:19, 13/08/2022
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO
Description: alt
1.Quá trình xây dựng và phát triển của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuần Giáo.
Cùng với sự ra đời của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu (cũ) năm 1963, thì Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuần Giáo chính thức là đơn vị trực thuộc của VKSND tỉnh Lai châu, đến tháng 1/2004 sau khi tách tỉnh thành tỉnh Lai Châu và tỉnh Điện Biên, Viện kiểm sát nhân dân Tuần Giáo là đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Điện Biên.
Ngay sau khi mới thành lập mặc dù gặp nhiều khó khăn về cán bộ, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, song được sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền, Viện kiểm sát cấp trên, VKSND Tuần Giáo đã tổ chức, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định của Hiến pháp và pháp luật. Hoạt động kiểm sát thời kỳ này tập trung vào phục vụ công cuộc cải tạo CNXH, xây dựng quan hệ sản xuất mới ở địa phương, bảo vệ quyền dân chủ nhân dân, đấu tranh trấn áp bộn phản cách mạng và tội phạm.
Sau ngày đất nước thống nhất, cả nước đi lên CNXH, hoạt động của Viện kiểm sát huyện luôn bám sát các nhiệm vụ công tác của ngành, của địa phương tập trung vào kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, lưu thông phân phối...trấn áp các phần tử phản cách mạng và tội phạm.
Trong những năm đổi mới, sau khi Hiến pháp sửa đổi năm 2001, Luật tổ chức Viện kiểm sát sửa đổi năm 2002, chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm sát có thay đổi chỉ thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Đặc biệt là từ khi có Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới, Nghị quyết 49-NQ/TW của bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến 2020, tổ chức và hoạt động công tác của đơn vị đã có nhiều đổi mới, lực lượng cán bộ, Kiểm sát viên được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được nâng lên từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Biên chế hiện nay của đơn vị là 9 Đ/c gồm: 1 Viện trưởng, 1 Phó Viện trưởng, 4 Kiểm sát viên, 1 chuyên viên, 1 kế toán, 1 bảo vệ. Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật 7, trung cấp kế toán 1.
Các đồng chí lãnh đạo
- Đ/c Phí Văn Yến - Viện trưởng
- Đ/c Giàng A Thái - Phó viện trưởng
- Đ/c Đào Xuân Kỳ - Phó viện trưởng

2.Thành tích của đơn vị trong thời gian gần đây:

Hàng năm đều được công nhận Tập thể lao động tiên tiến, trong đó nhiều năm được công nhận Tập thể lao động xuất sắc, được VKSND tối cao và UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen trong các phong trào thi đua; nhiều các nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở hàng năm.