01:14, 23/05/2024
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN
         * Giới thiệu chung:
          Huyện Điện Biên là huyện biên giới nằm phía Tây nam tỉnh Điện Biên, với diện tích 163.985 ha, có chung đường biên giới với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào dài 171,2 km. Dân số trên 171.000 người. Huyện có 25 đơn vị hành chính xã, trong đó có 12 xã biên giới, 6 đồn Biên phòng, là huyện có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh .
          Cùng với sự ra đời của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên được thành lập năm 1960 trực thuộc Khu tự trị Thái - Mèo. Tháng 10/1962 tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa II đã quyết định đổi tên khu tự trị Thái - Mèo thành khu tự trị Tây Bắc và thành lập 2 tỉnh Lai Châu và Sơn La, từ đó các Châu thuộc khu tự trị thành các Huyện là đơn vị hành chính của tỉnh Lai Châu, theo đó Viện kiểm sát Châu Điện Biên chuyển thành Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu (Cũ). Đến tháng 01/2004 tỉnh Lai Châu chia tách thành 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên.
          * Chức năng, nhiệm vụ:
          Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.
  Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân; bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.
          * Cơ cấu tổ chức:
Tổng số biên chế hiện có của đơn vị  là 16 đồng chí.
Viện trưởng: Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Hoa.
 Phó Viện trưởng: Đồng chí Nguyễn Thị Lý, Nông Quốc Hoàn.
          *Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Bản Pú Tỉu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153.925.157.