12:39, 24/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN
Description: alt

1.Quá trình xây dựng và phát triển của VKSND huyện Điện Biên.

Cùng với sự ra đời của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên được thành lập năm 1960 trực thuộc Khu tự trị Thái - Mèo. Tháng 10/1962 tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa II đã quyết định đổi tên khu tự trị Thái - Mèo thành khu tự trị Tây Bắc và thành lập 2 tỉnh Lai Châu và Sơn La, từ đó các Châu thuộc khu tự trị thành các Huyện là đơn vị hành chính của tỉnh Lai Châu, theo đó Viện kiểm sát Châu Điện Biên chuyển thành Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu (Cũ), đến tháng 1/2004 tỉnh Lai Châu chia tách thành 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên.
Trong những năm đầu mới thành lập, được sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. VKSND huyện Điện Biên đã tập trung vào thực hiện quyền công tố, công tác kiểm sát phục vụ công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ sản xuất mới mà trọng tâm là phong trào hợp tác hóa, bảo vệ quyền dân chủ nhân dân, trấn áp bọn phản cách mạng và tội phạm.
Trong thời kỳ đổi mới, VKSND huyện Điện Biên đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào việc đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới của địa phương.
Hiến pháp được sửa đổi năm 2001 và Luật tổ chức VKSND sửa đổi năm 2002 quy định lại chức năng của VKSND là thực hành quyền công tố và kiểm sát các động tư pháp. Đặc biệt là từ khi có Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới, Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến 2020, tổ chức của đơn vị có nhiều đổi mới, lượng lượng cán bộ được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được nâng lên rõ rệt, thành tích đơn vị được năng lên năm sau cao hơn năm trước.
Biên chế hiện nay của đơn vị là 14 Đ/c gồm: 1 Viện trưởng, 2 phó Viện trưởng, 6 Kiểm sát viên, 3 chuyên viên, 1 kế toán, 1 bảo vệ. Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật 12, 1 trung cấp kế toán; trình độ chính trị: Cao cấp 1, trung cấp 11.
Các đồng chí lãnh đạo
- Đ/c Phan Anh Tuấn - Viện Trưởng
- Đ/c Hứa Ngọc Thông - Phó viện trưởng
- Đ/c Nguyễn Thị Lý 
- Phó viện trưởng

2.Những thành tích của đơn vị đạt được trong những năm gần đây:

- Tập thể nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 3 năm được VKSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối; nhiều Bằng khen của VKSND tối cao và UBND tỉnh Điện Biên trong các phong trào thi đua hàng năm.
- Năm 2006 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
- Năm 2009 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba.
- 1 cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua ngành, nhiều lượt cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Bằng khen của VKSND tối cao, UBND tỉnh Điện Biên trong các phong trào thi đua hàng năm.