14:30, 02/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
Description: alt
1.Quá trình xây dựng và phát triển của VKSND huyện Điện Biên Đông:

VKSND huyện Điện Biên Đông được thành lập năm 1996, là đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Lai Châu (cũ). Đến năm 2004 tỉnh Lai Châu chia tách thành 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu, VKSND huyện Điện Biên Đông là đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Điện biên. Qua 16 năm được thành lập VKSND Điện Biên Đông đã ngày càng ổn định về bộ máy tổ chức cán bộ từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của đơn vị đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự trị an và an toàn xã hội tạo môi trường thuận lợi để huyện Điện Biên Đông phát triển kinh tế xã hội.
Hiện nay biên chế của đơn vị có 8 Đ/c gồm: 1 Viện trưởng, 1 Phó Viện trưởng, 2 Kiểm sát viên, 2 chuyên viên, 2 viên chức khác; trình độ chuyên môn: 6 Cử nhân Luật, 1 trung cấp; trình độ chính trị: 1 Cao cấp chính trị, 5 trung cấp.

Các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ:

- Đ/c Mùa A Lồng - Viện trưởng từ 1996 - 1999.
- Đ/c Quàng Văn Trực - Viện trưởng từ 1999 - 2004.
- Đ/c Lò Đông Anh - Viện trưởng từ 2004 - 2008.
- Đ/c Hờ A Khua - Viện trưởng từ 2008 đến nay.
- Đ/c Lò Xuân Thủy - Phó viện trưởng từ 2008 đến 2012.
- Đ/c Bùi Văn Thành - Viện trưởng
- Đ/c Vàng A Vừ - Phó viện trưởng

2.Thành tích của VKSND huyện Điện Biên Đông:

Từ khi thành lập đến nay, VKSND huyện Điện Biên đông đều hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được công nhận Tập thể lao động tiên tiến, trong đó có nhiều năm được công nhận Tập thể lao động xuất sắc, được VKSND tối cao và UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen trong các phong trào thi đua hàng năm, có nhiều cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.