13:01, 02/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA
Description: alt
1.Quá trình xây dựng và phát triển của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tủa Chùa:
Ngày 12/12/1962 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quyết định số 2205/QĐ-VKSTC thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lai Châu, năm 1963 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tủa chùa được thành lập, thời gian đầu mới thành lập mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về cán bộ, có sở vật chất, điều kiện làm việc. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của VKSND tỉnh, cấp ủy, sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương, VKSND huyện Tủa Chủa đã khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của ngành qua các giai đoạn. Đặc biệt là những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới, Nghị quyết số 49-NQ/TW của bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, tổ chức và bộ máy của đơn vị có nhiều đổi mới cả về số lượng và chất lượng, 100% cán bộ làm nghiệp vụ đều tốt nghiệp Cử nhân luật; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu công cuộc cải cách tư pháp.
Các đồng chí lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:
- Đ/c: Hạng A Páo.
- Đ/c: Phạm Văn Mầm.
- Đ/c: Nguyễn Văn Hẽ.
- Đ/c: Hạng A Măng.
- Đ/c: Sùng A Dê.
- Đ/c: Mùa A Lồng.
- Đ/c Phạm Minh Hưng

2.Thành tích của Viện kiểm sát nhân dân Tủa Chùa trong những năm gần đây:

Hàng năm Viện kiểm sát nhân dân huyện Tủa Chùa đều đạt Tập thể lao động tiên tiến, được Huyện ủy, UBND huyện và VKSND tỉnh Điện Biên tặng nhiều giấy khen trong các phong trào thi đua hàng năm, nhiều lượt các nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.