12:13, 29/02/2024
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên

Luật sửa đổi bổ sung Bộ luật hình sự năm 2015 Chương các tội phạm về ma túy

           Luật số: 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 Quốc Hội khóa XIV sửa đổi bổ sung Bộ luật hình sự năm 2015, trong đó sửa đổi, bổ sung Chương các tội phạm về ma túy từ Điều 248, 249, 250, 251, 252, 253 và Điều 259.
          - Theo đó Luật số 12 đã bổ sung thêm chất ma túy XLR-11 vào cùng với nhóm ma túy:  Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA. Như vậy khi người thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép hoặc chiếm đoạt loại ma túy này (Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA, XLR-11) với cùng khối lượng, thì sẽ phải chịu mức hình phạt như nhau.
          - Luật số 12 bổ sung thên lá khát (lá cây Catha edulis) vào nhóm Lá cây côca; lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định. Quy định “bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định” sẽ giúp cho việc khi Chính phủ bổ sung thêm loại cây có chứa chất ma túy vào danh mục chất ma túy thì việc thực hiện xử lý tội phạm sẽ dễ dàng, nhanh chóng, mà không cần chờ Quốc Hội sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự.
          - Luật số 12 bổ sung thêm hành vi “qua biên giới” vào khoản 2 Điều 251 BLHS 2015 (tội mua bán trái phép chất ma túy).
          - Luật số 12 bổ sung thêm các tình tiết được coi là những điều kiện làm căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 các Điều 249, 250, 252 đó là:  Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 249,250, 251 và 252 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
         Quy định như vậy đã triệt để xóa bỏ được những kẽ hở của Luật so với quy định của Bộ luật hình sự 2015, chỉ cần người thực hiện hành vi phạm tội đã bị kết án về một trong các tội phạm về ma túy quy định tại các Điều 248, 249, 250, 251, 252, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm là đã đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.
         - Luật số 12 sửa đổi, bổ sung lại khối lượng Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định, tại một số khung, khoản của Điều luật mà trước đây có sai sót như: Điều 249, 250,252
           Khoản 1 Điều 249 (tội tàng trữ trái phép chất ma túy) quy định:
 d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; (BLHS 2015 quy định từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam)
Khoản 2 Điều 249:
 h) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam; (BLHS 2015 quy định từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam)
Khoản 1 Điều 250 (tội mua bán trái phép chất ma túy):
d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; (BLHS 2015 quy định từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam)
Khoản 1 Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy):
d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; (BLHS 2015 quy định từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam)
         - Luật số 12 sửa đổi Điều 253:
         3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 13 năm đến 20 năm:
b) Tiền chất ở thể lỏng có thể tích từ 750 mililít đến dưới 1.800 mililít.
(BLHS 2015 quy định Tiền chất ở thể lỏng có thể tích từ 750 mililít đến dưới 1.850 mililít).
          4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân:
b) Tiền chất ở thể lỏng có thể tích 1.800 mililít trở lên. (BLHS năm 2015 quy định: từ 1.850 mililít trở lên).
Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH 13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 quy định về việc giám định chất ma túy:
 - Trường hợp chất thu giữ được nghi là chất ma túy ở thể rắn đã được hòa thành dung dịch, chất ma túy ở thể lỏng đã được pha loãng, xái thuốc phiện hoặc thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần quy định tại các Điều 248, 249, 250, 251 và 252 của Bộ luật Hình sự năm 2015 thì phải xác định hàm lượng chất ma túy làm cơ sở để xác định khối lượng hoặc thể tích chất ma túy thu giữ được. Đối với các trường hợp khác thì thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13. Như vậy chỉ có năm trường hợp bắt buộc phải giám định hàm lượng chất ma túy để làm căn cứ xác định khối lượng  hoặc thể tích chất ma túy thu giữ được. Các trường hợp còn lại thực hiện theo quy định tại Điều 206 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định).
 
- Nghị quyết giao cho Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành:
1. Giao Chính phủ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết về các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự quy định tại Mục 2 Chương XII của Bộ luật Hình sự năm 2015; quy định về việc định giá đối với hàng hóa Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng hoặc hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam; quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại điểm k khoản 2, điểm e khoản 3, điểm đ khoản 4 Điều 248, điểm i khoản 1, điểm n khoản 2, điểm h khoản 3, điểm h khoản 4 Điều 249, điểm i khoản 1, điểm o khoản 2, điểm h khoản 3, điểm h khoản 4 Điều 250, điểm p khoản 2, điểm h khoản 3, điểm h khoản 4 Điều 251 và điểm i khoản 1, điểm n khoản 2, điểm h khoản 3, điểm h khoản 4 Điều 252 của Bộ luật Hình sự năm 2015.
           Mong rằng Chính phủ sớm ban hành hướng dẫn, để khi triển khai thực hiện Bộ luật hình sự 2015 sẽ thực hiện được ngay, không phải chờ hướng dẫn.

             Theo quan điểm cá nhân tôi việc tính khối lượng hoặc thể tích của các chất ma túy có thể được tính theo tỷ lệ tương đương tại các khung, khoản của Điều luật về tội phạm ma túy ví dụ: 500 gam nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa, cao Cooca tương đương với 05 gam  Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA, XLR-11; tương đương với 20 gam các chất ma túy khác ở thể rắn; tương đương với 100 mililit các chất ma túy khác ở thể lỏng; tương đương 10 kg Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy; tương đương 50 kg quả thuốc phiện khô; tương đương 10 kg quả thuốc phiện tươi (vì khối lượng các chất ma túy này đều được quy định ở đầu khoản 2 các Điều luật từ 248 đến 252).
Trong trường hợp có nhiều chất ma túy khác nhau thì ta lấy một chất ma túy có khối lượng lớn nhất trong số các chất ma túy đã bị thu giữ làm chuẩn để quy đổi các chất ma túy khác ra loại ma túy đó. Ví dụ:
Trong một vụ án có 4 loại ma túy gồm 10 gam Heroin, 600gam nhựa thuốc phiện, 30 gam ma túy khác ở thể rắn, 100 mililit ma túy khác ở thể lỏng.
Ta có thể lấy chất ma túy là Heroin làm chuẩn, sau đó quy đổi các chất ma túy còn lại ra Heroin, ta sẽ có kết quả như sau:
500 gam nhựa thuốc phiện tương đương 05 gam Heroin, vậy 600 gam thuốc phiện sẽ tương đương 6 gam Heroin.
20 gam ma túy khác ở thể rắn tương đương 05 gam Heroin, vậy 30 gam ma túy thể rắn sẽ tương đương 7, 5  gam Heroin.
100 mililit ma túy khác ở thể lỏng tương đương 05 gam Heroin
Như vậy trong vụ án này ta có tổng khối lượng các chất ma túy tương đương Heroin là: 10 gam + 6 gam +  7,5 gam + 5 gam = 28,5 gam Heroin.
Công thức tính này sẽ đảm bảo tính khách quan cho tất cả các trường hợp quy định có từ hai chất ma túy trở lên tại các khung, khoản của các tội phạm về ma túy. Mong rằng Chính phủ có thể xem xét để hướng dẫn thực hiện./.
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Hữu Sơn

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết

  • Đang truy cập: 156
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1784721
  • Tổng lượt truy cập: 20645388
2
1