12:43, 29/02/2024
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên

Liệu có sự nhầm lẫn trong việc xuất bản Bộ luật hình sự năm 2015

Bộ luật hình sự năm 2015 do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản năm 2015 Mã số 34(V)5 CTQG – 2015, trong đó có một số điều luật quy định có sự trùng khớp về khối lượng ma túy, cụ thể như sau:
 
 Điều 249. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy (trang 256) quy định:
          Khoản 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
          Tại điểm h khoản 2 quy định: “Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam”;
          Khoản 3. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:
          Tại điểm c khoản 3 quy định: “Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam”;
          Như vậy cả hai khoản trong cùng một điều luật đều quy định khối lượng Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca  từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam, trong khi đó khung hình phạt là khác nhau, khoản 2 từ 05 năm đến 10 năm; khoản 3 từ 10 năm đến 15 năm.
 
          Điều 250. Tội vận chuyển trái phép chất ma túy (trang 259) quy định:
          Khoản 1: Người nào vận chuyển trái phép chất ma túy không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm;
          Điểm d quy định: “Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam”;
          Khoản 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
          Điểm i quy định: “Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam”;
          Như vậy cả hai khoản trong cùng một điều luật đều quy định khối lượng Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca  từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam, trong khi đó khung hình phạt là khác nhau, khoản 1 từ 02 năm đến 07 năm; khoản 2 từ 07 năm đến 15 năm.
 
 Điều 252. Tội chiếm đoạt chất ma túy (trang 265) quy định:
          Khoản 1: Người nào chiếm đoạt chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
          Điểm d quy định: “Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam”;
          Khoản 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
          Điểm h quy định: “Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam”;
          Như vậy cả hai khoản trong cùng một điều luật đều quy định khối lượng Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca  từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam, trong khi đó khung hình phạt là khác nhau, khoản 1 từ 01 năm đến 05 năm; khoản 2 từ 05 năm đến 10 năm.
          Đề nghị Ban biên soạn Bộ luật hình sự năm 2015 xem xét để có ý kiến với Nhà xuất bản chỉnh lý kịp thời. Khi xem xét lại quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 249 sẽ liên quan trực tiếp đến điểm c, khoản 4 của điều này; xem xét khoản 1, khoản 2 Điều 250 sẽ liên quan trực tiếp đến điểm c khoản 3, điểm c khoản 4 của điều này; xem xét  khoản 1, khoản 2 Điều 252 sẽ liên quan trực tiếp đến điểm c khoản 3, điểm c khoản 4 điều này.
Tác giả bài viết: Nguyễn Hữu Sơn – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết

  • Đang truy cập: 130
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1784721
  • Tổng lượt truy cập: 20646223
2
1