20:41, 28/02/2024
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên

Hội nghị trực tuyến Sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Thường trực UBTWMT Tổ quốc Việt Nam với Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày 25/02/2015, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Dự và chỉ đạo hội nghị.Cùng dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đại diện lãnh đạo các Ban của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự hội nghị. Hội nghị trực tuyến được nối từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến 64 điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Đ/c Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu Kết luận hội nghị
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết: Năm 2015 là năm đầu tiên hai ngành thực hiện Quy chế phối hợp công tác sửa đổi. Ngay sau khi Quy chế được lãnh đạo hai ngành ký, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện đã ký quy chế phối hợp và xây dựng chương trình công tác năm 2014 - 2015 để triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật về bảo vệ quyền con người theo Hiến pháp 2013. Qua công tác kiểm sát, giám sát lĩnh vực tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm về tội phạm và kiến nghị khởi tố; bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; thi hành án dân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân các cấp kịp thời kiến nghị đến cơ quan chức năng khắc phục vi phạm trong lĩnh vực này; chấn chỉnh vi phạm về thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam; bảo đảm việc phân loại giam giữ đúng quy định của pháp luật.
Đ/c Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trình bày Báo cáo
Sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban TBTWMTTQ Việt Nam với VKSND tối cao
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/2014/QCPHCT/BTTUBTWMTTQVN-VKSTC ngày 27/8/2014 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam với Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng Chương trình số 01/Ctr-BTTUBTWMTTQVN-VKSTC ngày 27/10/2014 để thực hiện Quy chế phối hợp năm 2014 - 2015; Kế hoạch số 83/KH-BTTUBTWMTTQVN-VKSNDTC, ngày 17/9/2014 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ quốc Việt Nam và VKSND tối cao về phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; Kế hoạch số 89/KH-PH ngày 28/7/2015 về việc phối hợp giữa các đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra, giám sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Kế hoạch số 141/KH-VKSTC-UBTWMTTQVN, ngày 29/10/2015 về phối hợp, rà soát việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp địa phương.
Hai bên đã chủ động phối hợp tốt trong công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã đóng góp nhiều ý kiến góp phần xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì xây dựng; hai bên cũng tích cực phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nhiều hình thức phong phú đa dạng, góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân. Kết quả nổi bật trong công tác phối hợp là bảo vệ quyền con người theo Hiến pháp 2013 qua việc kiểm sát, giám sát lĩnh vực tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; thi hành án dân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; việc phối hợp của hai ngành trên nhiều lĩnh vực đã giúp Viện kiểm sát nhân dân nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chức năng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.
Đ/c Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị
Hội nghị được đã các tham luận tại các điểm cầu Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Tp Hải Phòng, Ninh Bình, Bắc Giang, Kiên Giang về kết quả phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân với Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và huyện. Các tham luận đưa ra mốt số giải pháp, kiến nghị để nghiên cứu triển khai trong thời gian tới.
Một số hình ảnh tại các điểm cầu trực tuyến
  
 
 
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao kết quả phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Viện kiểm sát nhân dân tối caoở Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã sửa đổi Quy chế phối hợp, xây dựng chương trình phối hợp công tác năm 2015. Việc triển khai thực hiện cơ bản bám sát các nội dung trong Quy chế phối hợp giữa 2 ngành ở Trung ương đồng thời phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong năm 2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã chủ động phối hợp trong một số lĩnh vực, như: Phối hợp tham gia xây dựng pháp luật, phản biện xã hội, tích cực phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nhiều hình thức phong phú đa dạng, dễ hiểu, góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong nội bộ và nhân dân; chủ động, tích cực phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân để tuyển chọn hồ sơ Kiểm sát viên đảm bảo đúng tiêu chuẩn...  Kết quả nổi bật trong công tác phối hợp năm 2015 là bảo vệ quyền con người theo Hiến pháp 2013 qua việc hai bên phối hợp kiểm sát, giám sát các hoạt động tư pháp trong các lĩnh vực tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; thi hành án dân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Thông qua hoạt động này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân các cấp kịp thời kiến nghị đến cơ quan chức năng có liên quan về một số cơ chế, chính sách, đảm bảo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.Đồng chí Phó Chủ tịch chỉ đạo hai bên tích cực phối hợp xây dựng và ban hành Chương trình phối hợp năm 2016 gồm: Phối hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phản biện xã hội; phối hợp công tác kiểm sát, giám sát các hoạt động tư pháp; đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm; tham gia hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật; phối hợp công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân; phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân; phối hợp tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm sát viên các cấp, đảm bảo việc lựa chọn, bổ nhiệm Kiểm sát viên theo đúng tiêu chuẩn để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
Quốc Hưng
 

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết

  • Đang truy cập: 296
  • Khách viếng thăm: 295
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 47159
  • Tháng hiện tại: 1713409
  • Tổng lượt truy cập: 20572068
2
1