13:48, 29/02/2024
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT ND THỊ XÃ MƯỜNG LAY HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 VÀ CHỈ THỊ SỐ 23-CT/TW

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT ND THỊ XÃ MƯỜNG LAY  HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 VÀ CHỈ THỊ SỐ 23-CT/TW
Thực hiện kế hoạch số 37-KH/TU ngày 19/6/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên và công văn số 672-KH/TU ngày 23/7/2018 của Thị ủy Mường Lay ngày 27/7/2018 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mường Lay tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng đến toàn bộ Đảng viên, cán bộ, người lao động trong đơn vị.
Qua một ngày được học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các cá nhân trong đơn vị sau khi tiếp thu đã nhận thức sâu sắc về một số điểm mới về các Nghị quyết như:
- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Ảnh: Chi bộ Viện kiểm sát học tập Nghị quyết Hội nghị TW 7, khóa XII của Đảng
 - Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.
- Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
- Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/2/2018 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.
Qua đó các Đảng viên trong Chi bộ luôn ý thức và quan tâm đến từng vấn đề mà Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã đề ra, cần tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân những vấn đề cấp thiết mà Nghị quyết đã nêu. Bên cạnh đó, cũng cần xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc ta trong quá trình đổi mới.
Tăng cường công tác học tập chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức Cách mạng, trong đó chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hoá của dân tộc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo với rèn luyện trong thực tiễn và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tiếp thu chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Nhận thức đúng đắn về quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp./.
Tác giả bài viết: Trần T. Thu Thủy – VKSTX Mường Lay

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết

  • Đang truy cập: 131
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1784721
  • Tổng lượt truy cập: 20648159
2
1