23:47, 29/06/2022
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
PHÒNG KIỂM SÁT ÁN DÂN SỰ, HNGĐ, KINH TẾ, LAO ĐỘNG THƯƠNG MẠI VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.
Description: alt
1.Quá trình xây dựng và phát triển của phòng Kiểm sát án dân sự, HNGĐ, kinh tế, lao động thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật:

Năm 1963 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu Cũ) được thành lập, dân sự là một bộ phận của khối kiểm sát chung có chức năng kiểm sát việc giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình. Đến năm 1982 dân sự là một bộ phận của Phòng kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự, dân sự và hôn nhân gia đình. Năm 1986 Phòng kiểm sát xét xử án dân sự, hôn nhân gia đình, các vụ án hành chính, kinh tế, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật được thành lập trực thuộc VKSND tỉnh Lai Châu (cũ), tháng 1/2004 sau khi chia tách thành lập tỉnh Lai Châu và tỉnh Điện Biên, phòng Kiểm sát án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh tế, lao động, thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật là một đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Điện Biên.
Biên chế hiện nay phòng có 3 Đ/c gồm: 1 trưởng phòng, 1 Kiểm sát viên và 1 Kiểm tra viên; trình độ chuyên môn: 3 Cử nhân luật; trình độ chính trị: 3 trung cấp.
Các đồng chí lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:
- Đ/c: Mùa Súa Cở - Tổ trưởng từ 1975 về trước.
- Đ/c: Nguyễn Văn Nhiếp - Tổ trưởng từ 1976 - 1981.
- Đ/c: Triệu Tiến Minh - Trưởng phòng từ 1982 - 1983.
- Đ/c: Vũ Năng Khiên - Trưởng phòng từ 1984 - 1985.
- Đ/c: Vi Văn Hùng - Trưởng phòng từ 1986 - 1990.
- Đ/c: Hoàng Xuân Ẹ - Trưởng phòng từ 1991 - 1992.
- Đ/c: Trương Thị Thanh - Trưởng phòng từ 1993 - 2003.
- Đ/c: nguyễn Xuân Kiểm - Trưởng phòng từ 2004 - 2008.
- Đ/c: Lò Văn Dung - Trưởng phòng từ 2009 đến 2011.
- Đ/c Nguyễn Xuân Kiểm - Trưởng phòng từ 2011 đến nay.

2.Thành tích của phòng trong những năm gần đây:

Hàng năm phòng đều được công nhận tập thể lao động tiên tiến, trong đó nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; trong những năm gần đây có 1 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành, nhiều lượt cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, đựợc tặng Bằng khen của VKSND tối cao và Địa phương trong các phong trào thi đua.