17:32, 03/12/2021
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên

Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; Tận dụng triệt để báo cáo tiến độ trong giải quyết án dân sự của Kiểm sát viên nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh

Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Quản lý, chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực kiểm sát việc thụ lý, giải quyết các vụ việc dân sự
BÁO CÁO MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; Tận dụng triệt để báo cáo tiến độ trong giải quyết án dân sự của Kiểm sát viên nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và các việc khác theo quy định của pháp luật (gọi tắt là các vụ việc dân sự).
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Quản lý, chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực kiểm sát việc thụ lý, giải quyết các vụ việc dân sự.
3. Mô tả bản chất của sáng kiến
3.1. Tình trạng giải pháp đã biết
Huyện Điện Biên là nơi có lượng án dân sự tăng đều qua các năm. Không chỉ tăng nhanh về số lượng cũng như đa dang về loại án mà tính chất phức tạp của từng vụ án cũng tăng lên đáng kể. Chỉ tính đến tháng 10/2021 đơn vị đã kiểm sát thụ lý 344 vụ, 03 việc dân sự, hôn nhân gia đình. Đã giải quyết 267 vụ, 03 việc (trong đó xét xử 56 vụ, có Kiểm sát viên tham gia phiên tòa 34 vụ). Án kinh doanh thương mại 02 vụ, đã giải quyết 02 vụ. Ngoài ra đơn vị còn thu lý giải quyết 60 hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính, trong đó có 34 hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 26 hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Nhìn vào thực trạng đơn vị thì thấy các Kiểm sát viên trong đơn vị đa phần là những người mới bổ nhiệm, có một số Kiểm sát viên tăng cường ở đơn vị khác đến để chủ yếu học việc, chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ án dân sự. Trình độ công nghệ thông tin của Kiểm sát viên cũng chưa cao. Việc sử dụng hệ thống sổ nghiệp vụ đang thực hiện trên sổ giấy.
Số vụ án có Kiểm sát viên tham gia phiên tòa tuy không nhiều nhưng đa phần là các vụ án hôn nhân gia đình có chia tài sản chung khi ly hôn, các vụ việc tranh chấp đất đai, tranh chấp hợp đồng dân sự, chia tài sản thừa kế tính chất phức tạp.
Các hướng dẫn về mặt nghiệp vụ của vụ 14, các tài liệu tập huấn nghiệp vụ có khi còn mâu thuẫn với án lệ. Nhiều văn bản hướng dẫn pháp luật giữa hai ngành Tòa án và Viện Kiểm sát còn chưa rõ nét đẫn đến cách hiểu và vận dụng khác nhau.
Chính vì vậy trong năm 2020 mặc dù đơn vị đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết án dân sự như: Tổ chức nhiều cuộc thi về dân sự trong đó có thi viết yêu cầu thu thập chứng cứ, thi viết bản phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, thi viết báo cáo án, tham gia các phiên tòa rút kinh nghiệm nhưng quá trình giải quyết các vụ án dân sự vẫn còn có nhiều vụ án bị hủy sửa do lỗi của Kiểm sát viên. Kiểm sát viên không định hướng đúng cách giải quyết đối với những vụ án phức tạp nhất là những vụ án tranh chấp về đất đai, chia di sản thừa kế, tranh chấp hợp đồng...
Việc sử dụng sổ sách nghiệp vụ được ghi chép bằng tay không thuận tiện cho lãnh đạo trong quản lý, chỉ đạo điều hành.
3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến
- Mục đích của giải pháp:
+ Ứng dụng Công nghệ thông tin trong theo dõi việc thụ lý và giải quyết án dân sự, cụ thể là trên hệ thống Sổ thụ lý điện tử đảm bảo việc cập nhật quá trình thụ lý giải quyết án của đơn vị và của từng Kiểm sát viên một cách nhanh, gọn, rõ ràng và hiệu quả.
+ Thường xuyên cập nhật diễn biến của từng vụ việc dân sự có Kiểm sát viên tham gia phiên tòa, nhất là các vụ việc có diễn biến phức tạp cần có sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị để định hướng trong việc giải quyết án.
+ Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết án dân sự. Hạn chế đến mức thấp nhất án dân sự bị hủy, sửa do lỗi của Kiểm sát viên.
+ Nâng cao tinh thần trách nhiệm của Kiểm sát viên trong việc giải quyết từng vụ án cụ thể. Tạo điều kiện để Kiểm sát viên nghiên cứu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm.
+ Trực tiếp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết từng vụ án cụ thể của các Kiểm sát viên, giúp cho Kiểm sát viên định hướng và   giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật.
+ Thay đổi cách tiếp cận hồ sơ từ bị động sang chủ động để cùng trao đổi với thẩm phán cách giải quyết vụ án.
+ Thông qua việc phân công giải quyết án Lãnh đạo đơn vị có cơ sở đánh giá đúng năng lực, trình độ của từng Kiểm sát viên. Từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp.
- Nội dung giải pháp
 + Tạo một Sổ thụ lý điện tử để lãnh đạo quản lý riêng theo dõi trên Excel, thường xuyên cập nhật và theo dõi.
 + Tạo hệ thống Sổ điện tử của bộ phận dân sự theo quy định của ngành.
 + Yêu cầu Kiểm sát viên thường xuyên báo cáo tiến độ giải quyết đối với vụ án dân sự có Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.
a. Công tác chuẩn bị:  
 - Sử dụng máy vi tính (sách tay hoặc máy tính bàn), USB. Đăng ký tài khoản chung của bộ phận dân sự trên ứng dụng Microsoft Onedrive. Lập sổ theo dõi điện tử và Sổ quản lý trên nền ứng dụng Excel và lưu trữ trên không gian lưu trữ đám mây của Microsoft Onedrive (bảo mật cao). Đăng nhập tài khoản Microsoft Onedrive trên máy vi tính của bộ phận và máy vi tính của lãnh đạo phụ trách. Cập nhật thông tin trên Sổ điện tử. Lãnh đạo phụ trách trực tiếp theo dõi việc cập nhật và kiểm tra, đôn đốc đối với bộ phận dân sự.
- Đối với báo cáo án của Kiểm sát viên có thể chuyển trực tiếp trên hệ thống Quản lý văn bản nội bộ.
b. Thực hiện:
- Sau khi nhận thông báo thụ lý, các bản án, quyết định của Tòa án, Chuyên viên, KSV được phân công (bộ phận dân sự) có trách nhiệm kịp thời cập nhật thông tin vào Sổ điện tử của bộ phận và Sổ quản lý của Lãnh đạo phụ trách.
- Lãnh đạo phụ trách trên cơ sở xem xét hồ sơ thụ lý, lượng án của từng Kiểm sát viên và lượng án đã giải quyết trong tháng, nhất là các vụ án có Kiểm sát viên tham gia phiên tòa như tranh chấp đất đai, tranh chấp chia tài sản thừa kế, tranh chấp chia tài sản khi ly hôn…để phân công giải quyết án phù hợp với năng lực và lượng án của các Kiểm sát viên.
- Đối với các Kiểm sát viên được phân công giải quyết các vụ án theo quy định tại Điều 21 BLTTDS: Thường xuyên cập nhật quá trình giải quyết vụ án. Chủ động trong việc sao chụp hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ của Tòa án. Định kỳ báo cáo tiến độ giải quyết án 01 tháng/01 lần đối với những vụ án phức tạp. Đối với những vụ án có khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết thì có thể báo cáo ngay.
- Lãnh đạo phụ trách sau khi nghiên cứu báo cáo án của các Kiểm sát viên chỉ đạo trực tiếp trên báo cáo của Kiểm sát viên về hướng giải quyết vụ án, về những vấn đề cần lưu ý, về tài liệu chứng cứ cần phải yêu cầu Tòa án thu thập sau đó chuyển lại để Kiểm sát viên thực hiện.
- Đối với những khó khăn vướng mắc khác như một số tình huống tại phiên tòa, một số tình huống trong quá trình thẩm định tại chỗ Lãnh đạo phụ trách tham gia trực tiếp cùng Kiểm sát viên để tháo gỡ.
- Đối với khó khăn vướng mắc trong việc nhận thức và áp dụng pháp luật yêu cầu các Kiểm sát viên tập hợp lại để cùng nghiên cứu trao đổi nếu cần thiết sẽ xin thình thị.
- Khi phát hiện vi phạm của Tòa án đến mức kiến nghị hoặc kháng nghị Kiểm sát viên sẽ cập nhật và chuyển lại cho bộ phận để vào sổ điện tử theo dõi riêng.
- Hàng tháng Chuyên viên, Kiểm sát viên của bộ phận có trách nhiệm sao lưu dữ liệu trên vào USB, ghi ra đĩa DVD và bảo quản tránh để mất dữ liệu.
- Hàng năm Kiểm sát viên phụ trách bộ phận và Chuyên viên in Sổ điện tử và đóng Sổ nghiệp vụ theo đúng quy định của Ngành.
3.3. Khả năng và phạm vi áp dụng của giải pháp
- Cách thức triển khai áp dụng sáng kiến trên thực tế:
+ Tải bản mềm Sổ sách nghiệp vụ trong lĩnh vực dân sự theo Quyết định số  359/QĐ –VKSTC ngày 07/10/2020 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, giao cho 01 Chuyên viên phụ trách cập nhật vào hệ thống sổ sách này.
+ Đối với Sổ quản lý của lãnh đạo thì phải đạt được các tiêu chí: như sổ thụ lý và tên Kiểm sát viên được phân công để lãnh đạo tiện theo dõi chỉ đạo.
+ Đối với báo cáo án của Kiểm sát viên có thêm tiêu chí những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết án.
- Phạm vi triển khai áp dụng sáng kiến: VKSND hai cấp, toàn thể Chuyên viên, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên VKSND hai cấp.  
- Thời gian áp dụng: Thực hiện được ngay và lâu dài.
- Kết quả sau khi triển khai áp dụng:
+ Kết thúc năm công tác Lãnh đạo đơn vị cũng như Kiểm sát viên, Chuyên viên trong bộ phận có thể nắm bắt việc thụ lý giải quyết án dân sự, tổng hợp số liệu một cách nhanh chóng, thuận tiện và khoa học. Sổ điện tử có thể lưu giữ qua nhiều năm. Hình thức sổ đẹp, không bị tẩy xóa.
+ Thông qua việc báo cáo án định kỳ Lãnh đạo đơn vị có thể dễ dàng quản lý và chỉ đạo, điều hành việc thụ lý giải quyết án của từng Kiểm sát viên.
+ Kỹ năng phát hiện vi phạm của Kiểm sát viên đối với các vi phạm của HĐXX, của Tòa án  và các cơ quan liên quan trong việc thụ lý giải quyết các vụ việc dân sự được nâng lên. Tính đến thời điểm này Đơn vị đã ban hành được 01 kháng nghị đối với bản án có vi phạm của Tòa án. Kháng nghị này được Viện kiểm sát tỉnh bảo vệ và đã tuyên hủy án để xét xử lại. Tăng 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Đơn vị cũng đã ban hành được 04 kiến nghị (trong đó có: 01 kiến nghị với Tòa án và 02 kiến nghị phòng ngừa vi phạm trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; 01 kiến nghị phòng ngừa vi phạm đối với UBND xã Noong Hẹt). Các kiến nghị này đều được chấp nhận. Tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái.
+ Chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự được nâng lên rõ rệt. Tinh thần trách nhiệm cũng như kinh nghiệm của Kiểm sát viên trong mỗi vụ án được giao đã được nâng lên rõ rệt.
 + Sau khi triển khai thực hiện biện pháp này trong năm 2021 đơn vị đã không còn án bị hủy sửa do lỗi của Kiểm sát viên. Mối quan hệ phối hợp giữa Kiểm sát viên và Thẩm phán trong việc giải quyết từng vụ án cũng được nâng lên. Qua đó góp phần nâng cao hình ảnh cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân, tạo niềm tin cho nhân dân vào cơ quan bảo vệ pháp luật.
- Đánh giá khả năng áp dụng của sáng kiến trong phạm vi: Sáng kiến này có thể được áp dụng đối với VKSND hai cấp tỉnh và huyện.
3.4. Các thông tin cần được bảo mật: Không.
3.5. Tài liệu kèm theo: Hình ảnh Sổ điện tử, hình ảnh Sổ quản lý của Lãnh đạo đơn vị.
4. Cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền: Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trên là trung thực, đúng sự thật, không sao chép và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
  Điện Biên, ngày 08 tháng 10 năm 2021
  Tác giả sáng kiến
  (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
Nguyễn Thị Lý
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết

  • Đang truy cập: 93
  • Khách viếng thăm: 92
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 16139
  • Tháng hiện tại: 56006
  • Tổng lượt truy cập: 5132980
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Email nội bộ ngành KSND