16:55, 03/12/2021
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công tác kiểm sát việc thi hành án hình sự.
BÁO CÁO MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn huyện Tuần Giáo.
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công tác kiểm sát việc thi hành án hình sự.
3. Mô t bn chất của sáng kiến:
3.1. Tình trạng giải pháp đã biết:
          Từ những năm trước, cách theo dõi việc thi hành án hình sự nói chung và thi hành án hình sự tại cộng đồng của VKSND huyện Tuần Giáo theo cách thủ công, chủ yếu theo dõi trên hồ sơ, sổ sách nghiệp vụ. Với cách làm thủ công này mất thời gian để mở hồ sơ theo dõi thời hạn chấp hành án của từng đối tượng. Nếu như muốn xem lại thời hạn của tất cả những người chấp hành án còn đang thi hành sẽ rất mất thời gian của cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác này.
3.2. Nội dung gii pháp đề nghị công nhận là sáng kiến:
- Mục đích của giải pháp: Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cộng đồng đạt hiệu quả.
- Nội dung giải pháp: Trong khuôn khổ sáng kiến này, nội dung chủ yếu tập trung nghiên cứu thực trạng việc theo dõi người chấp hành án tại cộng đồng trên địa bàn huyện Tuần Giáo, từ đó đưa ra việc ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả đối với hoạt động nghiệp vụ kiểm sát thi hành án hình sự tại cộng đồng. Từ đó, tôi đã tiến hành lập hai bảng Excel (bao gồm bảng theo dõi người chấp hành án treo và bảng theo dõi người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ) và tiếp tục đặt hàm EDATE đối với cột ngày chấp hành xong thời gian thử thách. Với cách làm này tôi thấy hiệu quả và tiện dụng cho cán bộ và Kiểm sát viên làm khâu công tác này. Không mất thời gian như cách đếm ngày chấp hành xong thủ công, tiện cho việc theo dõi. Khi tiến hành kiểm sát Quyết định thi hành án đối với người được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, tôi luôn cập nhật danh sách theo dõi người chấp hành án tại các UBND cấp xã, thị trấn với đầy đủ họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, điều luật áp dụng, Bản án, ngày ra Quyết định thi hành án, ngày chấp hành án và thời hạn chấp hành án của người chấp hành án tại cộng đồng theo từng ngày và sử dụng danh sách đó để thực hiện theo dõi số liệu của người chấp hành án còn đang thi hành án. Theo dõi được thời hạn chấp hành thời gian thử thách của người được hưởng án treo và thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ xem họ đã đủ điều kiện để làm thủ tục rút ngắn thời gian thử thách hay chưa để kịp thời phối hợp với CQTHAHS Công an huyện và UBND cấp xã tiến hành làm hồ sơ rút ngắn thời gian thử thách đối với người chấp hành án theo quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2019 để bảo đảm tính khoan hồng của Nhà nước và pháp luật. Theo dõi được những trường hợp nào đã được rút ngắn thời gian thử thách chưa? Để bảo đảm người chấp hành án chỉ được rút ngắn thời gian thử thách, xét giảm thời hạn chấp hành án mỗi năm một lần theo Điều 89 và Điều 102 Luật thi hành án hình sự năm 2019 hay không? Theo dõi những trường hợp nào sắp hết thời hạn chấp hành án hay chưa để kiểm sát việc UBND cấp xã trước khi hết thời hạn chấp hành án 03 ngày có bàn giao hồ sơ theo dõi, giám sát cho CQTHAHS cấp huyện hay không? Để CQTHAHS cấp huyện cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách cho người được hưởng án treo hoặc thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ vào đúng ngày cuối cùng của thời gian thử thách theo khoản 4 Điều 85 và khoản 4 Điều 97 Luật THAHS hay không? Đối với cách làm này, trong phần mềm tin học Excel cho phép người dùng thiết lập để cảnh báo ngày đến hạn của một việc nào đó. Tính năng này sẽ rất phù hợp với việc theo dõi ngày sắp hết thời hạn của người chấp hành án tại cộng đồng trên Excel. Với tính năng năng Conditional Format (định dạng có điều kiện) được sử dụng rất rộng rãi trong Excel để cài đặt tự động cảnh báo đối với dòng người chấp hành án sắp hết thời hạn chấp hành án của họ. Cụ thể ở trong 02 bảng theo dõi này thì tôi cài đặt tự động cảnh báo 07 ngày trước khi hết thời hạn đối với dòng của người chấp hành án sẽ hiển thị dòng màu vàng. Như vậy, có thể thấy cán bộ, Kiểm sát viên phụ trách công tác THAHS sẽ có cách làm hiệu quả và khoa học hơn đối với cách theo dõi truyền thống.
Năm 2021, VKSND huyện Tuần Giáo đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại 10 Ủy ban nhân dân cấp xã, đã ban hành 10 kết luận và 09 Kiến nghị khắc phục, sữa chữa vi phạm đối với các Ủy ban nhân dân cấp xã, các Kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu. Sau khi tiếp thu, sữa chữa các vi phạm của Kiến nghị, Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Cơ quan THAHS Công an huyện Tuần Giáo làm thủ tục đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo với 02 trường hợp và xét giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ 02 trường hợp.
3.3. Khả năng và phạm vi áp dụng ca gii pháp:
So với Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã quy định thêm nhiều nội dung mới quan trọng, góp phần khắc phục bất cập, hạn chế trong thực tiễn công tác thi hành án, thể hiện tính nhân văn và bảo đảm tốt hơn quyền lợi và nghĩa vụ của người chấp hành án.
Nhằm phù hợp với quy định tại Điều 65, 100 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã quy định liên quan đến việc thi hành án treo, thi hành án phạt cải tạo không giam giữ như: Luật đã bổ sung quy định về nhiệm vụ của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án; nghĩa vụ của người chấp hành án; việc rút ngắn thời gian thử thách, xét giảm thời hạn đối với người chấp hành án; giải quyết việc vắng mặt tại nơi cư trú của người chấp hành án; xử lý vi phạm đối với người chấp hành án,... theo hướng cụ thể hơn để tăng cường trách nhiệm, chế độ thông tin, báo cáo giữa cơ quan được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án và cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền nhằm bảo đảm việc triển khai thi hành được chính xác, hiệu quả.
Đối tượng của công tác kiểm sát việc thi hành án hình sự là việc tuân theo pháp luật của Tòa án; cơ quan quản lý thi hành án hình sự; cơ quan thi hành án hình sự; cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự; người có thẩm quyền và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động tư pháp.
Việc tổng hợp lại những quy định mới về thi hành án hình sự nói chung và thi hành án treo nói riêng đã góp phần hạn chế các tồn tại, vi phạm trong công tác thi hành án treo tại Ủy ban nhân dân cấp xã và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Tuần Giáo, kết quả đạt được như:
- Cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát thi hành án hình sự đã nắm chắc được các quy định của pháp luật liên quan đến công tác kiểm sát thi hành án ngoài cộng đồng. Xây dựng được cho mình được một kỹ năng và phương pháp kiểm sát chặt chẽ, khoa học.
- Chất lượng kiểm sát thi hành án hình sự đã được nâng cao và góp phần hoàn thành chỉ tiêu ngiệp vụ của đơn vị. Quá trình kiểm sát đã phát hiện tồn tại của UBND cấp xã và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện để tham mưu lãnh đạo Viện ban hành Kiến nghị khắc phục, sửa chữa các vi phạm.
3.4. Các thông tin cần được bảo mật: Không
3.5. Tài liệu kèm theo: 01 bảng Excel theo dõi thi hành án hình sự.
4. Cam kết không sao chép hoặc vphạm bn quyn: 
Tôi cam đoan nội dung sáng kiến là những kinh nghiệm của bản thân, không sao chép của bất cứ ai và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng./.
  Tuần Giáo, ngày 06 tháng 10 năm 2021
Tác giả sng kiến


 
 
 
Trần Hồng Quân
 

Những tin cũ hơn

 

Liên kết

  • Đang truy cập: 98
  • Khách viếng thăm: 97
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 15532
  • Tháng hiện tại: 55399
  • Tổng lượt truy cập: 5132373
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Email nội bộ ngành KSND