16:32, 03/12/2021
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên

Một số giải pháp, cách thức theo dõi, quản lý công chức, người lao động Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Điện Biên

Công tác theo dõi, quản lý, phân tích, tổng hợp số liệu về cán bộ, công chức, người lao động VKSND tỉnh Điện Biên trong các mảng công tác như: Biên chế, lí lịch trích ngang, quá trình tuyển dụng, bổ nhiệm chức vụ, chức danh tư pháp, biệt phái, luân chuyển, điều động, hưu trí, đào tạo, thi đua, xếp lương và phụ cấp thâm niên nghề…
BÁO CÁO MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến/ giải pháp:
“Một số giải pháp, cách thức theo dõi, quản lý công chức, người lao động Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Điện Biên”.
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:
Công tác theo dõi, quản lý, phân tích, tổng hợp số liệu về cán bộ, công chức, người lao động VKSND tỉnh Điện Biên trong các mảng công tác như: Biên chế, lí lịch trích ngang, quá trình tuyển dụng, bổ nhiệm chức vụ, chức danh tư pháp, biệt phái, luân chuyển, điều động, hưu trí, đào tạo, thi đua, xếp lương và phụ cấp thâm niên nghề…
3. Mô t bn chất của sáng kiến:
3.1. Tình trạng giải pháp đã biết (nêu hiện trạng trước khi áp dụng giải pháp mới; phân tích ưu, nhược điểm ca giải php c để cho thấy sự cần thiết của việc đề xuất giải pháp mới nhằm khắc phục nhược điểm ca giải pháp cũ):
Việc theo dõi, quản lý thông tin về công chức, người lao động của VKSND tỉnh Điện đã được phòng liên tục cập nhật trên hệ thống phần mềm quản lý nhân sự của VKS tối cao. Tuy nhiên, do phụ thuộc vào đường truyền nên không phải lúc nào cũng có thể truy cập được vào phần mềm này. Năm 2021 phần mềm quản lý cán bộ của VKSTC được nâng cấp nên khi sao chép thông tin, dữ liệu sang phần mềm mới bị lỗi và mất rất nhiều dữ liệu. Hơn nữa, phần mềm này chỉ có thể sử dụng chủ yếu theo dõi các thông tin của từng cá nhân, việc tổng hợp, trích xuất số liệu thống kê chung gần như không thể thực hiện được.
Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải linh hoạt sử dụng phần mềm Excel để xây dựng hệ thống bảng biểu của tất cả các mảng công tác tổ chức cán bộ (Lí lịch trích ngang, tuyển dụng, bổ nhiệm, thi đua khen thưởng, nâng lương, chấm điểm, xếp loại công chức, người lao động, đào tạo, hưu trí…  mới có thể chủ động, tổng hợp, khai thác, trích xuất dữ liệu và phân tích số lượng, chất lượng đội ngũ công chức, người lao động VKSND hai cấp khi cần thiết một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả nhất.
3.2. Nội dung gii pháp đề nghị công nhận là sáng kiến:
- Mục đích của giảpháp (nêu vấn đề cần giải quyết): Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác theo dõi, quản lý dữ liệu của công chức, người lao động Viện kiểm sát hai cấp tại tất cả các mảng công tác; tham mưu, phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện, xây dựng và phối hợp với các đơn vị xây dựng các loại báo cáo.
 - Nội dung giải pháp (ch ra tnh mới, sự khác biệt của giải php mới so với gii pháp c; nêu cách thức thực hiện...):
+ Tính mới, sự khác biệt: Việc sử dụng phần mềm Excel giúp linh hoạt trong việc chèn thêm hoặc xoá, ẩn các cột, mục, dòng, chú thích các thông tin cụ thể khi cần bổ sung thông tin; khối lượng thông tin có thể sử dụng trên một biểu cũng rất lớn. Trên biểu Excel có thể chuyển đổi các dòng, cột khi có sự điều động, luân chuyển, chuyển công tác, thôi việc… mà không ảnh hưởng đến công thức chung của cả biểu. Từ biểu gốc có thể khá dễ dàng tách thành các biểu mới, sử dụng công thức để lọc các đối tượng, nhóm đối tượng vào một bảng mới, tính tổng số hoặc chọn lọc các thông tin cần giữ lại để phục vụ cho một nội dung công việc cụ thể. Việc chuyển đổi các bảng, biểu từ Excel sang Word và ngược lại cũng khá dễ dàng. Những tính năng, thao tác này nếu chỉ sử dụng hệ thống phần mềm quản lý nhân sự của VKS tối cao hoặc sổ sách, phần mềm Word sẽ rất mất thời gian, không chính xác và rất khó thực hiện.
+ Cách thức thực hiện: Đối với mỗi mảng công tác đều có những tiêu chí riêng đòi hỏi cần phải có cách thức lập biểu theo dõi, sử dụng các hệ thống công thức riêng. Ví dụ:
Theo dõi thông tin quản lý chung về lí lịch cá nhân của công chức, người lao động: Phải tách thành hai biểu của công chức riêng, người lao động riêng. Trong hệ thống biểu này cần phải điền đầy đủ, chi tiết nhất các thông tin của từng cá nhân, đảm bảo từ một biểu có thể khai thác được nhiều nhất, tối đa các thông tin của từng cá nhân nên đã phải sử dụng gần 60 cột thông tin và chủ yếu sử dụng các công thức tính tổng theo chiều dọc. Từ biểu này có thể tổng hợp, phân tích số liệu phục vụ tốt cho việc xây dựng báo cáo chất lượng công chức, người lao động hàng năm, báo cáo định kỳ của công tác tổ chức cán bộ.
Theo dõi thời gian bổ nhiệm, bổ nhiệm lại: Phải thành lập hai biểu riêng theo dõi thời hạn bổ nhiệm công chức chức vụ lãnh đạo, quản lý và công chức có chức danh tư pháp. Tuy hai biểu này chỉ cần sử dụng công thức khá đơn giản để tính thời gian bổ nhiệm lại nhưng nếu không lập biểu riêng, không sử dụng kết hợp với lịch công tác và chế độ nhắc việc trên điện thoại thông minh của cá nhân thì rất dễ bị bỏ sót, chậm thời hạn, bị động trong thực hiện các quy trình.
Theo dõi đào tạo: Có thể theo dõi được tất cả công chức VKS hai cấp đã học các lớp bồi dưỡng nào, vào thời điểm nào. Từ công thức tìm kiếm trên Excel đã phát hiện rất nhiều trường hợp công chức các đơn vị đăng ký học trùng lớp và yêu cầu đơn vị thay thế công chức khác.
Theo dõi lương: Đây là biểu phức tạp nhất trong hệ thống các biểu theo dõi bằng Excel bởi lẽ, thời điểm nâng lương của công chức, người lao động rất khác nhau, phụ thuộc vào thời điểm tuyển dụng, thi đua khen thưởng, kỷ luật hàng năm, công chức VKS hai cấp có nhiều ngạch, bậc lương khác nhau. Hơn nữa, thành tích thi đua có giá trị trong thời gian từ 04 đến 06 năm để xét nâng lương trước hạn và không được nâng lương trước hạn hai lần liên tiếp. Do đó để tính thời gian nâng lương thường xuyên và trước hạn cần phải lập biểu theo dõi quá trình thi đua, khen thưởng của từng cá nhân để đối chiếu với danh sách chung và phải thay đổi công thức khi cá nhân có thay đổi. Biểu lương cũng cần lập nhiều công thức tính thời gian nâng lương, bậc, ngạch lương và các công thức để lọc thời gian nâng lương, ngạch lương cụ thể. Riêng theo dõi lương không thể thực hiện qua hệ thống quản lý nhân sự của VKS tối cao.
* Hiệu quả đạt được: Việc trích xuất, tổng hợp, phân tích số liệu ở tất cả các mảng công tác dễ dàng, nhanh chóng và chính xác; chủ động về thời gian, số liệu khi thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất, nhất là các báo cáo phân tích chất lượng đội ngũ công chức; thuận lợi cho công tác đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, theo dõi quá trình thi đua, nâng lương, đào tạo… của tất cả công chức, người lao động VKS hai cấp.
3.3. Khả năng và phạm vi áp dụng ca gii pháp (nêu cụ thể khả năng áp dụng vào thực tế của giải pháp mới, có thể áp dụng cho những đối tượng, đơn vị nào, mang li hiệu quả gì)
* Khả năng áp dụng: Có thể áp dụng tốt, thường xuyên, liên tục, lâu dài đối với tất cả các mảng công tác của phòng Tổ chức cán bộ. Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu công tác mới có thể thường xuyên bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh các cột, mục, nội dung, thông tin trong các biểu.
* Đối tượng áp dụng: Tất cả các lĩnh vực công tác công tác tổ chức cán bộ. Ngoài ra có thể áp dụng đối với công tác thi đua, khen thưởng của Văn phòng tổng hợp hoặc công tác đảng trong quản lý hồ sơ đảng viên…
3.4. Các thông tin cần được bảo mật: Không.
3.5. Tài liệu kèm theo: Một số biểu mẫu Excel điển hình tại các lĩnh vực công tác để minh hoạ.
4. Cam kết không sao chép hoặc vphạm bn quyền: Tôi xin cam kết sáng kiến, giải pháp công tác này là sản phẩm của cá nhân tôi, không sao chép ý tưởng, nội dung từ bất kỳ ai khác.
5. Hội đồng cơ sở đã xét công nhận sng kiến ngày... tháng ... năm ... (Nếu là báo cáo mô tả sáng kiến cấp Ngành thì phải điền phần này): ……………………………………
 
 
 
 
 
 
Điện Biên, ngày 05 tháng 10 năm 2021
TÁC GIẢ SÁNG KIẾN
 
  Mai Thị Kim Oanh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết

  • Đang truy cập: 120
  • Hôm nay: 15155
  • Tháng hiện tại: 55022
  • Tổng lượt truy cập: 5131996
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Email nội bộ ngành KSND