17:48, 03/12/2021
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện

Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Kiểm sát hoạt động tư pháp.
BÁO CÁO MÔ TẢ SÁNG KIẾN
 1. Tên sáng kiến: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Kiểm sát hoạt động tư pháp.
3. Mô tả bản chất của sáng kiến
3.1. Tình trạng giải pháp đã biết
Huyện Điện Biên thuộc tỉnh Điện Biên là huyện có 21 UBND cấp xã, trụ sở Ủy ban nhân dân (UBND) các xã có vị trí địa lý cách xa nhau, khoảng cách xã xa nhất đến trung tâm huyện khoảng 80km; tình hình tội phạm xảy ra phức tạp và có chiều hướng gia tăng, chính vì vậy số lượng người chấp hành án ngoài cộng đồng thường xuyên có số lượng tương đối lớn, cụ thể: Năm 2021, huyện Điện Biên có 15 UBND xã đang theo dõi, quản lý, giáo dục đối với 34 người đang chấp hành án treo, 14 người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và có 04 người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Theo yêu cầu của ngành số lượng cuộc trực tiếp kiểm sát tại các UBND xã có người chấp hành án tại cộng đồng phải đạt từ 80% số xã trở lên, tuy nhiên số lượng cán bộ, kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên được giao nhiệm vụ về công tác này còn hạn chế và phải kiêm nhiệm nhiều khâu công tác khác nhau. Mặt khác, trước sự diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID đã đặt ra những vẫn đề khó khăn trong việc tiến hành các cuộc trực tiếp kiểm sát tại các UBND cấp xã để hoàn thành và vượt chỉ tiêu công tác do Ngành, đơn vị đề ra.
3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến
- Mục đích của giải pháp:
+ Rút ngắn thời gian tiến hành các cuộc trực tiếp kiểm sát tại các UBND cấp xã trong công tác quản lý, giáo dục người đang chấp hành án ngoài cộng đồng
+ Nâng cao kỹ năng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án hình sự tại UBND xã trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng
+ Kịp thời nắm, theo dõi việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của người, cơ quan có liên quan trong công tác thi hành án hình sự. Từ đó kịp thời có biện pháp tác động để công tác thi hành án hình sự đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
+ Hoàn thành nhanh, chất lượng các chỉ tiêu nghiệp vụ theo yêu cầu của Nghành, đơn vị đề ra.
+ Tiết kiệm một phần kinh phí của đơn vị.
* Nội dung giải pháp
a. Căn cứ pháp lý
Căn cứ theo các quy định pháp luật gồm: Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật Thi hành án hình sự năm 2019; Thông tư 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an Quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng.
b. Công tác chuẩn bị:
Trên cơ sở từ việc kiểm sát, lập, theo dõi các hồ sơ thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ và tha tù trước thời hạn có điều kiện đang chấp hành án tại các UBND xã. Ngay từ đầu năm đơn vị đã tiến hành rà soát và xây dựng kế hoạch kiểm sát các UBND xã có người chấp hành án theo chỉ tiêu của Ngành, đơn vị đã đề ra.
Chủ động phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Điện Biên định kỳ hàng tháng kiểm sát việc bổ sung hồ sơ thi hành án của UBND cấp xã, thông qua các tài liệu cụ thể: Bản nhạn xét của UBND xã về việc chấp hành án, chấp hành nghĩa vụ của người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại Cơ quan thi hành án hình sự.
c. Nội dung thực hiện
          - Xây dựng kế hoạch: Trước khi tiến hành trực tiếp kiểm sát, kiểm sát viên phải xây dựng dự thảo quyết định và kế hoạch kiểm sát trình lãnh đạo Viện ký ban hành. Kế hoạch kiểm sát phải cụ thể, chi tiết về nội dung, nêu rõ những nội dung phải kiểm sát theo quy định của pháp luật và thời gian kiểm sát. Tuy nhiên để đạt được hiệu quả cao thì cần lưu ý một số nội dung khi xây dựng hoạch:
          + Lựa chọn các UBND xã có vị trí địa lý tương đối gần nhau để tạo thuận lợi cho việc đi lại, di chuyển trong quá trình kiểm sát.
          + Sắp xếp thời gian kiểm sát các UBND xã có số lượng hồ sơ quản lý, theo dõi người chấp hành án ít để sếp vào cùng một khoảng thời gian (buổi sáng hoặc buổi chiều)
- Cách thức thực hiện: Sau khi đã ban hành Kế hoạch kiểm sát, kiểm sát viên được phân công sẽ tiến hành tổng hợp những kết quả trong việc kiểm sát thường kỳ tại Cơ quan thi hành án hình sự về việc theo dõi, tiếp nhận các tài liệu có liên quan trong việc thi hành án của người chấp hành án và tài liệu quản lý người chấp hành án của UBND xã trong công tác thi hành án hình sự.
Từ kết quả các nội dung đã thực hiện từ việc kiểm sát thường kỳ tại Cơ quan thi hành án hình sự về, Kiểm sát viên tổng hợp tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án tại UBND xã được kiểm sát (gồm: Tình hình chấp hành pháp luật của người chấp hành án; người được theo dõi giám sát, giáo dục và của UBND xã) sau đó đối chiếu với các quy định của pháp luật để xác định những ưu điểm, tồn tại, vi phạm, xác định nguyên nhân; tiến hành phân loại các loại vi phạm, tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm theo các quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.
- Thực hiện trực tiếp kiểm sát tại UBND xã: Trên cơ sở kết quả đã tổng hợp về tình hình chấp hành pháp luật của người chấp hành án và của UBND xã. Đoàn kiểm sát sẽ tiến hành kiểm sát về các nội dung còn lại của Kế hoạch kiểm sát như: Kiểm tra sổ thụ lý, giải quyết khiếu nại; gặp hỏi trực tiếp người chấp hành án… để hoàn thiện nội dung của bản dự thảo kết luận và tiến hành dự thảo kết luận đối với UBND xã được kiểm sát.
- Kết thúc cuộc kiểm sát: Trên cơ sở những ý kiến sau khi Đoàn kiểm sát dự thảo kết luận, Kiểm sát viên sẽ xây dựng bản kết luận về kết quả kiểm sát kiểm sát bằng văn bản, nêu những nội dung đã kiểm sát, ưu điểm và những vi phạm pháp luật của Cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án. Trên cơ sở tính chất và mức độ vi phạm mà Viện kiểm sát quyết định ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục, chấm dứt vi phạm trong công tác thi hành án hình sự tại UBND xã.
3.3. Khả năng và phạm vi áp dụng của giải pháp
- Cách thức triển khai áp dụng sáng kiến trên thực tế: Căn cứ theo các quy định của pháp luật để thực hiện việc kiểm sát các hồ sơ quản lý thi hành án ngoài cộng đồng đang do Cơ quan thi hành án hình sự theo dõi, quản lý và chức năng kiểm sát của Viện kiểm sát đối với UBND cấp xã trong công tác thi hành án hình sự.
- Phạm vi triển khai áp dụng sáng kiến: Đối với Viện kiểm sát nhân dân hai cấp trong công tác kiểm sát việc quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng để thực hiện tốt, có hiệu quả trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp theo chức năng nhiệm vụ của Ngành
- Thời gian áp dụng: Thực hiện được ngay và lâu dài.
- Kết quả sau khi triển khai áp dụng:
+ Đánh giá được việc thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án; Thái độ chấp hành pháp luật của người chấp hành án.
+ Đánh giá được việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của UBND xã trong việc quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự ngoài cộng đồng
+ Đánh giá đúng thực trạng năng lực, trình độ, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong công tác kiểm sát việc thi hành án hình sự ngoài cộng đồng
+ Kỹ năng phát hiện vi phạm được nâng lên, phát hiện được nhiều vi phạm làm cơ sở ban hành các kiến nghị đối với các cơ quan có liên quan. Trong 9 tháng đầu năm 2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên đã bán hành được 06 kiến nghị riêng về công tác thi hành án hình sự, trong đó: 03 kiến nghị đối với 03 UBND xã; 03 kiến nghị đối với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Điện Biên (trong đó có 01 kiến nghị tổng hợp), tăng 02 bản kiến nghị so với năm 2020.
- Kết quả đạt được: Trong 10 tháng đầu năm 2021, VKSND huyện Điện Biên đã trực tiếp tiến hành kiểm sát được 12/15 UBND xã có bị án đang thi hành án về án treo, án phạt cải tạo không giam giữ và tha tù trước thời hạn có điều kiện đạt tỉ lệ 80% số xã có người chấp hành án hình sự ngoài cộng đồng. Trong đó có ngày 28/12/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên đã tiến hành trực tiếp kiểm sát được 04 xã gồm: Thanh Xương, Thanh An, Thanh Luông, Thanh Hưng; ngày 29/12/2020 trực tiếp kiểm sát được 02 xã gồm: Noong Hẹt, Sam Mứn; ngày 11/01/2021 trực tiếp kiểm sát được 02 xã gồm: Mường Pồn, Thanh Nưa; ngày 12/01/2021 trực tiếp kiểm sát được 02 xã gồm: Mường Lói, Na Tông.
- Đánh giá khả năng áp dụng của sáng kiến trong phạm vi: Sáng kiến có thể được áp dụng đối với VKSND hai cấp tỉnh và huyện, nhất là đối với VKSND cấp huyện.
3.4. Các thông tin cần được bảo mật: Không.
3.5. Tài liệu kèm theo: Quyết định và Kế hoạch thực hiện trực tiếp các cuộc kiểm sát tại các UBND cấp xã
4. Cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền: Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trên là trung thực, đúng sự thật, không sao chép và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
  Điện Biên, ngày 08 tháng 10 năm 2021
  Đồng tác giả sáng kiến
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
Hứa Ngọc Thông                      Hoàng Đức Thái
 

Những tin cũ hơn

 

Liên kết

  • Đang truy cập: 64
  • Hôm nay: 16474
  • Tháng hiện tại: 56341
  • Tổng lượt truy cập: 5133315
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Email nội bộ ngành KSND