16:39, 03/12/2021
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổng hợp báo cáo, thống kê tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Điện Biên Phủ

Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công tác văn phòng, thống kê.
BÁO CÁO MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổng hợp báo cáo, thống kê tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Điện Biên Phủ”
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công tác văn phòng, thống kê.
3. Mô tả bản chất của sáng kiến:
3.1. Tình trạng giải pháp đã biết 
Công chức, người lao động trong đơn vị đôi lúc chưa nhận thức đứng đắn về vị trí, vai trò và  tầm quan trọng của công tác văn phòng, thống kê; việc triển khai thực hiện báo cáo thường trong thời gian ngắn, có nhiều loại báo cáo số liệu trong nhiều năm, một số báo cáo đòi hỏi phải so sánh với cùng kỳ năm trước; một số kỳ thống kê còn thiếu, sai một số tiêu chí thống kê; Kỹ năng, phương pháp xây dựng một số báo cáo chưa đạt yêu cầu; chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp cùng cấp, quy định thống nhất về thời điểm lấy số liệu; thời hạn gửi báo cáo có lúc còn chậm; hình thức báo cáo xây dựng chưa đúng theo thể thức văn bản. Công chức được giao phụ trách làm công tác văn phòng, thống kê, đa số là kiêm nhiệm hoặc là chuyên viên, công chức mới vào Ngành, chưa thể nghiên cứu hết các quy định, quy chế của ngành khi thực hiện công tác văn phòng, thống kê; chưa chủ động đào tạo kế nhiệm khi có sự biến động; chưa có phương pháp làm việc khoa học, tinh thần trách nhiệm trong công việc đôi lúc chưa cao và chưa thực hiện đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác văn phòng, thống kê.
3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến:
- Mục đích của giải pháp:
Sáng kiến nhằm giúp nâng cao hơn nữa chất lượng công tác văn phòng, thống kê, qua đó góp phần phục vụ tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Viện trong việc chỉ đạo, triển khai các kế hoạch, chương trình công tác cũng như theo dõi, kiểm tra, báo cáo Viện kiểm sát cấp trên và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Bênh cạnh đó đào tạo công chức làm công tác văn phòng ngày càng sáng tạo, chủ động, có phương pháp làm việc khoa học, cần cù, tỉ mỉ, cẩn trọng, có lòng nhiệt tình với công việc và nắm bắt đầy đủ, chính xác các thông tin, kết quả của các bộ phận trong đơn vị góp phần thực hiện tốt kế hoạch công tác đề ra.
- Nội dung giải pháp (ch ra tính mới, sự khác biệt của giải pháp mới so với giải pháp cũ; nêu cách thức thực hiện...):
Một là, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức trong đơn vị về vai trò, tầm quan trọng của công tác tổng hợp báo cáo, thống kê và công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là với công chức được trực tiếp phân công thực hiện nhiệm vụ này. Lãnh đạo đơn vị tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, nhắc nhở kịp thời các cá nhân chưa thực hiện tốt nhiệm vụ thống kê, báo cáo định kỳ. Ngoài công tác chuyên môn khi đánh giá phân loại công chức, xét thi đua khen thưởng Lãnh đạo đơn vị xem xét, đánh giá đối với những cá nhân làm tốt, làm chưa tốt việc cung cấp số liệu của các bộ phận nghiệp vụ cho bộ phận thống kê, tổng hợp của đơn vị.
Hai là, xem xét bố trí, sử dụng công chức làm công tác tổng hợp báo cáo, thống kê đảm bảo luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tiến hành đào tạo kế nhiệm công chức làm công tác văn phòng, thống kê; thực hiện việc phân công công chức vừa thực hiện công tác tham mưu xây dựng báo cáo vừa phụ trách công tác thống kê của đơn vị.
Thứ ba, phân công công chức làm công tác tham mưu xây dựng báo cáo, thống kê yêu cầu có kinh nghiệm công tác thực tiễn, nắm rõ hệ thống chi tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân và Hướng dẫn thực hiện, các quy định về thống kê; tự đào tạo, nghiên cứu kỹ yêu cầu báo cáo, thống kê; có phương pháp làm việc khoa học, có kỹ năng xây dựng các văn bản tham mưu, tổng hợp để đánh giá đúng tình hình, kết quả; luôn chủ động và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Bốn là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực công tác nhưng vẫn đảm bảo thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước, quy chế, quy định của Ngành về bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Thực hiện việc theo dõi tình hình thụ lý kiểm sát giải quyết của các bộ phận trên phần mềm Worrd, Execl.
Năm là, có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp cùng cấp, quy định thống nhất về thời điểm lấy số liệu, việc phối hợp xây dựng báo cáo định kỳ nhằm nắm được chính xác tình hình vi phạm, tội phạm và những vấn đề phức tạp tại địa phương trong kỳ báo cáo, để có những chỉ đạo, điều hành thống nhất về mặt số liệu. Hàng tháng cử cán bộ làm công tác tham mưu tổng hợp báo cáo, thống kê đối chiếu số liệu với các Cơ quan tố tụng có liên quan tránh thiếu sót, sai lệch về số liệu.
3.3. Khả năng và phạm vi áp dụng của giải pháp 
Khả năng áp dụng sáng kiến cao, có thể áp dụng các giải pháp nêu trên đối các Viện kiểm sát cấp huyện trong Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên.
3.4. Các thông tin cần được bảo mật: Không.
3.5. Tài liệu kèm theo: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổng hợp báo cáo, thống kê tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Điện Biên Phủ”; Danh sách công chứ áp dụng có xác nhận của Lãnh đạo đơn vị.
4. Cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền: Tôi xin cam đoan sáng kiến nêu trên là của bản thân, nếu sao chép và vi phạm bản quyền, tôi xin chịu trách nhiệm theo quy định.
5. Hội đồng cơ sở đã xét công nhận sáng kiến ngày ...... tháng ...... năm........ (Nếu là báo cáo mô tả sáng kiến cấp Ngành thì phải điền phần này)
 


 
Điện Biên Phủ, ngày 08 tháng 10 năm2021
Tác giả sáng kiến


 
 
Nguyễn Văn Thuân
 

Những tin mới hơn

 

Liên kết

  • Đang truy cập: 48
  • Khách viếng thăm: 47
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 15247
  • Tháng hiện tại: 55114
  • Tổng lượt truy cập: 5132088
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Email nội bộ ngành KSND