23:14, 26/10/2021
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên

Cán bộ Kiểm sát với phương châm “gần dân, sát dân”

Cán bộ Kiểm sát với phương châm “gần dân,  sát dân”
Bài học “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có giá trị sâu sắc trong quá trình hình thành và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức sâu sắc được giá trị đó, Cán bộ, Đảng viên của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tủa Chùa đã và đang đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện phương châm “gần dân, sát dân” để dân biết, dân hiểu và dân làm theo.
Trong những năm qua, công tác dân vận với trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật cho người dân luôn được Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Tủa Chùa chú trọng quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện trong toàn chi bộ, cơ quan và bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực.
Xuất phát từ đơn vị đã cho thấy: Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong các đơn vị VKSND huyện Tủa Chùa đã có ý thức giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, bản lĩnh trách nhiệm với nghề nghiệp, quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Thực hiện hiệu quả chức trách, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội để tạo uy tín, lòng tin của nhân dân đối với ngành Kiểm sát nhân dân và các cơ quan của nhà nước. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, VKSND huyện Tủa Chùa đã xây dựng chương trình, kế hoạch đi sâu vào cơ sở, tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải đáp vướng mắc pháp luật cho người dân; Lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân; Quan hệ giao tiếp, thái độ ứng xử của cán bộ, Kiểm sát viên với nhân dân đã có những chuyển biến tích cực; Công tác dân vận, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần đẩy mạnh tiến trình cải cách tư pháp; Hạn chế việc lạm quyền trong thi hành công vụ, sách nhiễu, gây phiền hà và làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết các vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ảnh: Tuyên tuyền về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em và nạn mua bán người tại thôn Bản Hột, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa
Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, kiểm sát các hoạt động tư pháp tại địa phương, VKSND huyện Tủa Chùa đã chỉ ra các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội, đồng thời phát hiện những sơ hở, thiếu hiểu biết của người dân trong việc phòng, chống xâm hại và tội phạm nói chung. Từ đó, với mục tiêu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân, VKSND huyện Tủa Chùa đã triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau. Tuy nhiên, với đặc điểm huyện Tủa Chùa là huyện miền núi vùng cao của tỉnh Điện Biên, một trong những huyện nghèo của cả nước với trên 95% là đồng bào dân tộc thiểu số nên việc trực tiếp đến tận nơi tuyên truyền, vận động và phối hợp với Tòa án mở các phiên tòa xét xử lưu động được ưu tiên lựa chọn. Trong năm 2020, VKSND huyện Tủa Chùa đã phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể trong huyện để tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền pháp luật đến từng thôn, bản vùng sâu, vùng xa để giảng giải, lắng nghe ý kiến của nhân dân, đồng thời hướng dẫn nhân dân nhận thức rõ các thủ đoạn phạm tội mới, các cách bảo vệ bản thân và gia đình trước các loại tội phạm phổ biến trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tăng cường đưa một số vụ án điểm xét xử lưu động tại địa bàn nơi xảy ra tội phạm hoặc nơi xảy ra tranh chấp, vừa mang tính chất tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân thông qua việc xét xử để tạo sự công bằng và sự tin tưởng vào pháp luật trong nhân dân, vừa có tác dụng đấu tranh chống các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc chính sách đại đoàn kết các dân tộc của Đảng và nâng cao tinh thần cảnh giác trong nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Ảnh: Xét xử lưu động vụ án Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại Đội 3, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa.
Ngoài ra, công tác dân vận, tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật còn được triển khai có hiệu quả trên mạng Internet và các Trang thông tin điện tử của huyện và của Ngành kiểm sát nhân dân. Cán bộ, công chức trong đơn vị tích cực viết bài, chụp ảnh và cung cấp thông tin về hoạt động, vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, đẩy lùi vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp.
Những kết quả trên đã mang lại ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, nâng cao nhận thức về sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đổi mới là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân của Đảng và Bác Hồ. Hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chi bộ, đơn vị VKSND huyện Tủa Chùa quyết tâm bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận gắn với việc chăm lo, bảo vệ lợi ích của nhân dân, củng cố vững chắc lòng tin, quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng và cơ quan Viện kiểm sát nói riêng, các cơ quan nhà nước nói chung./.

Tác giả bài viết: Thu Hiền, VKSND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Ý kiến bạn đọc

 

Các tin khác