00:58, 19/04/2024
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC MIỀN BẮC

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC MIỀN BẮC
Ngày 13/6/2016, tại Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2016 Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội và 25 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc; đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện thuộc thành phố Hà Nội tham dự hội nghị.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hải Phong nhấn mạnh, 06 tháng đầu năm 2016, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức tập huấn, triển khai 07 đạo luật về tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân. Trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương trong khu vực đã thực hiện tốt; có 18/25 địa phương chủ động tham mưu cấp ủy ban hành chỉ thị để triển khai các đạo luật này. Tuy nhiên trong thực tế vẫn còn nhiều địa phương chưa chủ động và việc nghiên cứu, tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu những tinh thần mới của 7 đạo luật còn nhiều đơn vị hạn chế. Trong 6 tháng đầu năm còn nhiều trường hợp Tòa án tuyên không phạm tội và đình chỉ; tỷ lệ điều tra bổ sung cao. Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, ý thức, trách nhiệm, đề cao ý thức phê bình và tự phê bình, phát biểu thẳng thắn, tập trung thảo luận, phân tích những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đối chiếu với chỉ tiêu mà Chỉ thị số 01 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trên cơ sở các Nghị quyết của Quốc Hội: Nghị quyết số 111, 37, 63, 96 và các Chỉ thị của đồng chí Viện trưởng để kiểm điểm, đánh giá những vấn đề được và chưa được, nguyên nhân, giải pháp để thực hiện trong thời gian tới; qua đó đề xuất các biện pháp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm, tạo sự chuyển biến thực sự trong Ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

  
Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu khai mạc hội nghị

Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2016 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc do đồng chí Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại hội nghị đánh giá: Trong kỳ, số án mới khởi tố trong khu vực tăng nhiều hơn so với toàn quốc, số vụ án mới khởi tố tăng 7,9% so với cùng kỳ, chủ yếu là tội phạm về ma túy; nhóm tội phạm về ma túy tăng nhiều nhất (38,3%); tội phạm về tham nhũng, chức vụ giảm (24,3%). Sáu tháng đầu năm 2016, Viện kiểm sát các cấp trong khu vực đã triển khai nhiều biện pháp, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, các chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và thu được nhiều kết quả tích cực trong các khâu công tác. Việc thực hành quyền công tố được thể hiện rõ nét hơn ngay từ khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm; trách nhiệm công tố của Viện kiểm sát trong hoạt động điều tra được nâng cao; tích cực kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, số tin báo quá hạn tiếp tục giảm; nâng cao chất lượng giải quyết án; hạn chế thấp nhất việc oan, sai và bỏ lọt tội phạm; tích cực tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác trong các lĩnh vực hình sự, dân sự và hành chính. Công tác quán triệt, triển khai thi hành các đạo luật mới về tư pháp được quan tâm, chú trọng với nhiều hình thức phong phú. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp khác ngày càng hiệu quả; công tác phát hiện, ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục phòng ngừa vi phạm được tăng cường, góp phần đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan tư pháp trong hoạt động tố tụng; từng bước làm tốt công tác quản lý và báo cáo tình hình vi phạm trong hoạt động tư pháp.

 
Đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại hội nghị
 
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã phối hợp tốt với các Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong khu vực trong việc giải quyết các đơn đề nghị, kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm còn tồn đọng. Một số đơn vị tranh thủ được nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách của địa phương, góp phần bảo đảm tốt các điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành tiếp tục có nhiều tiến bộ, nội bộ các đơn vị đoàn kết; quan tâm tích cực đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.
 
 
Đại biểu tham dự hội nghị
 
Phần tham luận, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đồng chí Lê Hữu Thể, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có 20 ý kiến tham luận tại hội nghị. Các ý kiến đều nhất trí cao với Báo cáo sơ kết tại hội nghị; thảo luận, phân tích những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của từng đơn vị và của toàn Ngành; đề xuất các biện pháp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đánh giá cao kết quả mà Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội và 25 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016; đồng thời nhấn mạnh:Những kết quả đạt được của ngành Kiểm sát nhân dân đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo đảm môi trường chính trị - xã hội ổn định để xây dựng và phát triển đất nước, tạo thế và lực mới cho sự phát triển của Ngành trong giai đoạn tiếp theo. Năm 2016 là năm chuẩn bị các điều kiện nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các đạo luật được Quốc hội thông qua và tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp. Việc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, sẽ góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, của Ngành trong năm 2016, tạo những tiền đề vững chắc để ngành Kiểm sát nhân dân phát triển theo yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng chí Viện trưởng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố phía Bắc 6 tháng cuối năm cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra; đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vu: Số lượng tội phạm về ma túy tăng, cách nhận thức về loại tội phạm này cũng khác nhau; do đó cần làm việc với Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị liên quan để bàn về các biện pháp phối hợp để giải quyết, xử lý án về ma túy, đồng thời có tinh thần trách nhiệm và thận trọng trong việc xử lý các loại án khác, đảm bảo không xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Rà soát, bố trí cán bộ, Kiểm sát viên phù hợp năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong các khâu công tác theo quy định mới của pháp luật. Tập trung xây dựng Đề án Vị trí việc làm đến năm 2020 để trình Bộ Chính trị. Hoàn thiện hệ thống quy chế về tổ chức của các đơn vị, Viện kiểm sát trực thuộc, các quy chế phối hợp liên ngành. Lên phương án tiếp nhận sinh viên Trường Đại học Kiểm sát đảm bảo chất lượng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của địa phương nói riêng và toàn Ngành nói chung. 
 
 
  

Tác giả bài viết: ST TN Trường Giang - Tiến Anh
Nguồn tin: VKSND tối cao

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết

  • Đang truy cập: 372
  • Hôm nay: 4540
  • Tháng hiện tại: 1898527
  • Tổng lượt truy cập: 25468683
2
1