05:24, 23/05/2024
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên

DỰ THẢO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “ CHÚNG TÔI LÀ KIỂM SÁT VIÊN” năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-VKSTC ngày 29/3/2016 của Ban chỉ đạo cuộc thi “ CHÚNG TÔI LÀ KIỂM SÁT VIÊN” năm 2016, về tuyên truyền, phổ biến Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Bộ luật hình sự năm 2015. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên dự thảo kế hoạch tổ chức cuộc thi “ CHÚNG TÔI LÀ KIỂM SÁT VIÊN” như sau:
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
Số:      /KH-VKS

Điện Biên,  ngày 06 tháng 5 năm 2016

 
 
DỰ THẢO KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi “ CHÚNG TÔI LÀ KIỂM SÁT VIÊN” năm 2016
 
          Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-VKSTC ngày 29/3/2016 của Ban chỉ đạo cuộc thi “ CHÚNG TÔI LÀ KIỂM SÁT VIÊN” năm 2016, về tuyên truyền, phổ biến Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Bộ luật hình sự năm 2015. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “ CHÚNG TÔI LÀ KIỂM SÁT VIÊN” như sau:
 
          I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
 
          Triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Bộ luật hình sự năm 2015, tạo tinh thần sôi nôi, nghiên cứu, học tập đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, từ đó triển khai áp dụng luật vào thực tiễn đạt hiệu quả cao;
          Thông qua cuộc thi tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu được trách nhiệm của các Cơ quan tiến hành tố tụng trong việc tôn trọng, bảo vệ, đảm bảo quyền con người, quyền công dân, giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nền pháp chế xã hội chủ nghĩa, cũng như nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát trước Đảng, nhà nước vào nhân dân.
          Xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát: Vũng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm; qua đó khơi dậy niền tự hào về Ngành của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát.
 
          II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 
          Là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên hiện đang công tác tại VKSND tỉnh Điện Biên.
 
          III. NỘI DUNG THI VÀ CÁCH THỨC THI
 
          1. Nội dung thi
 
          Nội dung thi về Luật tố tụng hình sự năm 2015 và Luật hình sự năm 2015
 
          2. Cách thức thi : Tổ chức thi theo hình thức GameShow
          Bộ câu hỏi thi BTC đã đưa lên trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh Điện Biên, các đơn vị tải về chủ động nghiên cứu, học tập Bộ luật hình sự năm 2015 và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 trước.
          3. Đội thi: Mỗi đội thi có 03 thành viên chính thức, trong đó có 01 đội trưởng
 
          IV. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI
 
         1. Thành phần:
 
         - 10 đơn vị VKSND huyện, thị, thành phố, mỗi đơn vị thành lập một đội thi ( 10 đội)
 
        - Các phòng nghiệp vụ có từ 7 biên chế trở lên thành lập một đội thi; các phòng nghiệp vụ dưới 7 biên chế liên kết 2 phòng thành lập một đội thi.
 
         + Cụ thể: Phòng 1; Phòng 2; Phòng 11 + phòng TCCB; Phòng 8 + Phòng 12 + phòng Thống kê; Phòng 7 + phòng 9 ( 5 đội)
         
          2. Thời gian tổ chức:
 
          - Ngày 09/6/2016 tổng duyệt và họp các đội
 
          - Ngày 10/6/2016 Khai mạc, thi sơ khảo, chung khảo và trao giải   
 
          3. Địa điểm thi: Hội trường tầng 3 VKSND tỉnh
 
          4. Cơ cấu giải thưởng: Có 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba
 
          V. VỀ THỂ LỆ CUỘC THI
 
          - Ban tổ chức gửi kèm theo Thể lệ cuộc thi “ Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2016 để các đơn vị tham khảo, nghiên cứu.
 
          VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC CUỘC THI
 
          Kinh phí tổ chức cuộc thi do VKSND tỉnh thực hiện từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được cấp năm 2016.
          Kinh phí đi lại, ăn nghỉ của VKSND các huyện, thị, thành phố do các đơn vị cử người đi tham gia chi trả.
 
          VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
         Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh; Viện trưởng VKSND các huyện, thị, thành phố nhận được Kế hoạch này nghiêm túc tổ chức thực hiện và quán triệt đến toàn toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nghiên cứu, học tập Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Bộ luật hình sự năm 2015; cử các đội thi tham gia đông đủ, đúng thành phần, đảm bảo cuộc thi chất lượng, an toàn, hiệu quả.
 
          Cuộc thi “ Chúng tôi là kiểm sát viên” năm 2016 là một trong các tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng năm 2016./.
 
Nơi nhận                                                                              VIỆN TRƯỞNG
          - VKSND các huyện, thị                                       TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
            - Các phòng nghiệp vụ
            - VPTH
            - Lưu

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết

  • Đang truy cập: 361
  • Khách viếng thăm: 357
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 30253
  • Tháng hiện tại: 1861006
  • Tổng lượt truy cập: 28404619
2
1