18:05, 21/01/2022
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên

Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên Đông triển khai công tác năm 2022

Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên Đông triển khai công tác năm 2022
Ngày 10/01/2022, VKSND huyện Điện Biên Đông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Trung Thành - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Điện Biên cùng đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh Điện Biên.
     Tại Hội nghị, lãnh đạo VKSND huyện Điện Biên Đông đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2021 và thông qua dự thảo Kế hoạch công tác năm 2022. Theo đó, Kế hoạch công tác năm 2022 xác định tiếp tục thực hiện phương châm của ngành Kiểm sát đã đề ra: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”. Đồng thời đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và biện pháp cụ thể để thực hiện trên từng lĩnh vực công tác cũng như các biện pháp để triển khai và thực hiện khâu công tác đột phá, nhiệm vụ trọng tâm VKSND tỉnh Điện Biên đã xác định năm 2022. Viện KSND huyện Điện Biên đông xác định khâu công tác đột phá của đơn vị năm 2022 là “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự” cùng với phương châm “Về đích sớm” trong việc thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ, dự thảo Kế hoạch đã đưa ra các mốc thời gian thực hiện cụ thể đối với từng chỉ tiêu, từng lĩnh vực công tác. Đơn vị luôn thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Toàn cảnh Hội nghị
     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Trung Thành - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Điện Biên đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong năm 2021 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2022. Để thực hiện được tốt khâu công tác đột phá là “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự” và phương châm “Về đích sớm”, trước hết cần đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; sớm thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ; tăng cường công tác tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan; nâng cao chất lượng công tác tự đào tạo, đào tạo tại chỗ để sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực hiện có; tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy và các cơ quan, đơn vị khác trong thực thi nhiệm vụ.

Đ/c Vàng A Vừ - Viện trưởng VKSND huyện Điện Biên Đông
phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo
     Thay mặt, đơn vị đồng chí Vàng A Vừ đã phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để cụ thể hóa vào Kế hoạch công tác năm của đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm sát và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Tác giả bài viết: Đinh Thơ – VKSND huyện Điện Biên Đông

Ý kiến bạn đọc

 

Các tin khác