22:26, 26/10/2021
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên

Viện KSND thành phố Điện Biên Phủ trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ tại ủy ban nhân dân xã, phường

Viện KSND thành phố Điện Biên Phủ trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ tại ủy ban nhân dân xã, phường
Trong các ngày từ 12 đến 23/3/2020 đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân thành phố Điện Biên Phủ do đồng chí Lưu Ngọc Thắng - Phó viện trưởng, làm Trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp tại 07/09 ủy ban nhân dân xã, phường trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ có bị án thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch công tác kiểm sát đã đề ra trong năm 2020.
     Ủy ban nhân dân các xã, phường đã có nhiều ưu điểm trong công tác giám sát giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ. Đảm bảo tiếp nhận quản lý, giám sát giáo dục đối với các bị án, kịp thời lập hồ sơ đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo và trước khi hết thời gian thử thách bàn giao hồ sơ thi hành án cho cơ quan thi hành án hình sự thành phố Điện Biên Phủ để cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách.
Đoàn trực tiếp kiểm sát tại UBND phường Nam Thanh và UBND Phường Mường Thanh
     Bên cạnh những kết quả đã đạt được Ủy ban nhân dân các xã phường vẫn còn một số vi phạm điển hình trong công tác quản lý, giám sát giáo dục các bị án như:
     - Không có Quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ; không có bản tự nhận xét của người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và bản nhận xét việc chấp hành án;
     - Quyết định phân công cán bộ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng của Trưởng Công an phường tại một số Ủy ban nhân dân phường ban hành ngày 01/01/2020, căn cứ Thông tư liên tịch số 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an, trong khi Thông tư liên tịch số 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020;
     - Ủy ban nhân dân phường thực hiện việc nhận xét đối với người chấp hành án theo quy định tại Luật thi hành án hình sự năm 2019 từ ngày 01/01/2020 quy định: Hằng tháng đều phải nhận xét bằng văn bản về quá trình chấp hành án của người chấp hành án, theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 65/2019/TT-BCA, ngày 28/11/2019 của Bộ Công an, đó là: “Định kỳ hằng tháng, trong thời hạn 05 ngày đầu tiên của tháng, thực hiện nhận xét về việc chấp hành án…”, nhưng Ủy ban nhân dân phường đều nhận xét vào ngày cuối cùng của các tháng 01 và tháng 02/2020 hoặc nhận xét của tháng 01 thì ngay từ ngày 01/01/2020, của tháng 02 thì ngày 02/02/2020;
     Kết thúc các cuộc kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân thành phố Điện Biên Phủ đã ban hành Kết luận kiểm sát trực tiếp, kiến nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường về những vi phạm, tồn tại đã phát hiện. Các kiến nghị đều được Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp thu khắc phục sửa chữa./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ngọc Thắm - VKSND TP Điện Biên Phủ

Ý kiến bạn đọc

 

Các tin khác