02:13, 19/01/2022
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên

VKSND huyện Mường Chà kiểm sát việc thực hiện hoạt động bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Mường Chà

VKSND huyện Mường Chà kiểm sát việc thực hiện hoạt động bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Mường Chà
Ngày 23/5/2021 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Mường Chà, VKSND huyện Mường Chà đã cử kiểm sát viên kiểm sát hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của người đang bị tạm giữ, tạm giam nhằm đảm bảo quyền được bầu cử của những người đang bị tạm giữ, tạm giam được quy định trong Hiến pháp, Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.
     Quyền bầu cử là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân nên Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng, bảo vệ. Người bị tạm giữ, tạm giam vẫn chưa bị xem là tội phạm, vẫn có những quyền của công dân, quyền con người cho tới khi họ bị kết tội bằng một bản án có hiệu lực của Tòa án. Vì vậy, bên cạnh công tác kiểm sát chặt chẽ về chế độ quản lý giam giữ và phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Mường Chà, VKSND huyện Mường Chà đã chú trọng công tác kiểm sát bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện theo đúng quy định. 

Kiểm sát viên kiểm sát hoạt động bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam
     Trước thời điểm bầu cử, Nhà tạm giữ Công an huyện tổ chức tốt công tác  tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giải thích cho người bị tạm giữ, tạm giam các quy định pháp luật liên quan đến bầu cử. Thường xuyên rà soát danh sách cử tri, thực hiện việc niêm yết danh sách người ứng cử, đảm bảo cử tri nắm đầy đủ thông tin để bầu cử.
     Cùng với cử tri cả nước, sáng ngày 23/5/2021, Nhà tạm giữ Công an huyện Mường Chà đã tổ chức cho 23 cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Những người bị tạm giữ, tạm giam đều rất phấn khởi và tin tưởng rằng lá phiếu của mình sẽ góp phần chọn ra đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ tại các cơ quan quyền lực Nhà nước.
      Qua quá trình kiểm tra, giám sát, nhận thấy công tác bầu cử tại Nhà tạm giữ Công an huyện Mường Chà được tổ chức đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn và tuân thủ pháp luật. Công tác phòng, chống dịch covid - 19 được thực hiện nghiêm chỉnh, đúng quy định trong suốt quá trình bỏ phiếu./.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu – VKSND huyện Mường Chà

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Các tin khác