18:24, 19/01/2022
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên

Trực tiếp kiểm sát Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Mường Lay

Trực tiếp kiểm sát Chi cục Thi hành án dân sự  thị xã Mường Lay
Trong 02 ngày 07 và 08/5/2020, Viện kiểm sát nhân dân thị xã phối hợp với Phòng 8 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên tiến hành kiểm sát Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.
     Sau nghi nghe đồng chí Phạm Thị Thu Hiền - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã báo cáo công tác thi hành án dân sự thời điểm từ 01/4/2019 đến 31/3/2020, đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, sổ sách thi hành án dân sự, kho vật chứng, ... liên quan đến công tác thi hành án dân sự.

 Kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã.
     Bên cạnh những kết quả đã đạt được Chi cục Thi hành án dân sự thị xã vẫn còn một số vi phạm, tồn tại như:
     - Về sổ sách: Việc kết sổ đơn vị không thực hiện bằng cách dùng bút mực khác màu tại các sổ; Sổ theo dõi vật chứng, tài sản, kê biên, tạm giữ: Khi thực hiện kết sổ không có chữ ký của thủ quỹ, thủ kho, thủ trưởng đơn vị. Vi phạm khoản 4 Điều 29 Thông Tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp.
     - Về hồ sơ: Tại một số hồ sơ, Biên bản mở niêm phong do Chấp hành viên lập có thành phần tham gia mở niêm phong chưa đảm bảo thành phần theo quy định Nghị định 127/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ. (Vụ Chìu Văn Lâm; Lò Văn Tâm; Điêu Văn Trịnh).
Chưa gửi thông báo và Quyết định thi hành án cho Giám thị Trại giam, Trại tạm giam, người phải thi hành án (tất cả 05 hồ sơ nhận ủy thác). Vi phạm Điều 129 Luật thi hành án dân sự và Điều 4, 5 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/2/2013.
     - Biên bản xác minh về điều kiện thi hành án trong một số vụ việc còn ghi chưa đúng thành phần tham gia xác minh. Vi phạm điểm e khoản 2 Điều 44 Luật THADS (Quàng Thị Bân; Lường Văn Nơi; Nguyễn Văn Tứ; Sìn Thị Nhọt).
     - Về vật chứng: Bên trong kho vật chứng chưa có nội quy kho vật chứng. Các vật chứng bảo quản tại kho chưa dán nhãn. Vi phạm Điều 5, điểm e khoản 2 Điều 9  Thông tư 01/2017/TT-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ Tư pháp.
     - Tất cả thẻ kho theo dõi tài sản, tang vật chưa đóng thành quyển, đóng dấu giáp lai giữa các trang, đánh số thứ tự. Vi phạm mục 2.2 khoản 2 Điều 30 Thông tư 91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính. Chưa thực hiện đúng việc ghi chép, sử dụng biểu mẫu mẫu S06a-THA ban hành kèm theo Thông tư 91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính.
     - Về thu chi thi hành án: Tất cả các sổ kế toán trang ruột của sổ chưa được đánh số thứ tự từng trang, chưa đóng dấu giáp lai. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chưa xác nhận tổng số trang ở trang đầu của sổ, thời gian sử dụng sổ (từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm), ký tên và đóng dấu cơ quan thi hành án. Vi phạm khoản 4 Điều 29 Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01/2/2016 của Bộ Tư pháp. Điều 30 Thông tư 91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính. Thiếu sổ quỹ tiền mặt tháng 3/2019. Vi phạm Điều 32 thông tư 91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính.
     Kết thúc cuộc kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mường Lay đã thông qua dự thảo kết luận kiểm sát trực tiếp đối với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã về những tồn tại, vi phạm đã phát hiện./.

Tác giả bài viết: Trần Thị Thu Thủy - VKSND thị xã Mường Lay

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Các tin khác