03:25, 19/01/2022
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên

Liên ngành tố tụng huyện Mường Ảng Tổ chức Hội nghị liên ngành sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp; Viện kiểm sát – Tòa án nhân dân huyện ký Quy chế phối hợp trong công tác giao, gửi bản án, quyết định

     Chiều ngày 26/4/2021, Liên ngành Viện kiểm sát, Công an, Tòa án, Thanh tra Nhà nước, Kiểm lâm, Thuế, Quản lý thị trường và các Ban của HĐND; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Ảng tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Quy chế phối hợp trong giải quyết án hình sự; Quy chế phối hợp trong việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình; Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và kiểm sát hoạt động tư pháp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện với Viện kiểm sát; Trong hội nghị Viện kiểm sát – Tòa án nhân dân huyện tổ chức ký Quy chế phối hợp trong công tác giao, gửi bản án, quyết định.

                                     Toàn cảnh Hội nghị
    Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hà Cầm Hồng – Phó chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo liên ngành, các Ban HĐND huyện, Thường trực UBMTTQ huyện. Tại Hội nghị, Viện kiểm sát đã báo cáo sơ kết thực hiện các  Quy chế phối hợp được đã được ký kết từ năm 2019 đến nay.

           Đ/c Hà Cầm Hồng – Phó chủ tịch HĐND huyện
phát biểu, chỉ đạo tại hội nghị
     Sau khi các Quy chế được ký, thực hiện, liên ngành Viện kiểm sát, Công an, Tòa án, Thanh tra Nhà nước, Kiểm lâm, Thuế và Quản lý thị trường, các Ban của HĐND huyện; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, nắm vững mục đích, yêu cầu, phạm vi, nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm phối hợp để thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; giải quyết án hình sự; giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình; công tác kiểm tra, giám sát và kiểm sát hoạt động tư pháp đã được đảm bảo đúng pháp luật, xử lý nghiêm minh, kịp thời, hạn chế việc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội và không làm oan người vô tội. Thường xuyên tổ chức nhiều cuộc họp liên ngành để thống nhất quan điểm, đường lối giải quyết đối với các vụ việc có tính chất phức tạp hoặc dư luận xã hội quan tâm liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, chọn các vụ án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị.
     Tại hội nghị, Liên ngành đã đánh giá những kết quả đã đạt được, nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp, đồng thời đề ra những giải pháp hiệu quả để từng bước tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, phục vụ nhiệm vụ đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của  các Ban HĐND huyện và UBMTTQ huyện.
     Hội nghị cũng xác định nhiệm vụ, phương hướng và các biện pháp phối hợp liên ngành trong thời gian tới, trong đó: Lãnh đạo các ngành, các Ban HĐND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp tục tổ chức quán triệt, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định của quy chế và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm thực hiện hiệu quả nội dung các quy chế đã ký kết. Kịp thời thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định trong quy chế đã được pháp luật sửa đổi đảm bảo quy chế phù hợp với các quy định hiện hành...

Đ/c Bế Thị Kim Hoa - Viện trưởng VKSND huyện và
Đ/c Nguyễn Văn Phương – Chánh án TAND huyện thực hiện ký Quy chế
     Tại Hội nghị Viện kiểm sát – Tòa án nhân dân huyện đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp việc giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự. Quy chế bao gồm 03 chương, 11 Điều quy định về phạm vi điều chỉnh, những nguyên tắc, đối tượng áp dụng, trách nhiệm, phương thức và nội dung phối hợp mối quan hệ phối hợp giữa VKSND huyện và TAND huyện trong công tác giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự./.  

Tác giả bài viết: Duy Thanh – VKSND huyện Mường Ảng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Các tin khác