04:29, 23/05/2024
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên

VKSND huyện Mường Chà tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong năm 2023

VKSND huyện Mường Chà tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong năm 2023
Phòng chống tham nhũng không chỉ có mục đích đơn thuần là làm giảm tình hình vi phạm pháp luật nói chung, tội phạm nói riêng mà còn có ý nghĩa quan trọng bảo vệ sự vững mạnh của chế độ xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt coi trọng công tác thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, xác định là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài, yêu cầu phải tiến hành kiên trì, kiên quyết, có trọng tâm, trọng điểm nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
   Với ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Năm 2023 Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân dân huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên luôn tăng cường công tác, lãnh đạo, chỉ đạo, đã phổ biến, quán triệt tới toàn thể các đồng chí cán bộ trong đơn vị các văn bản của cấp trên và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan khác thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng. Đơn vị đã xây dựng Kế hoạch và Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí với những nội dung thực hiện cụ thể đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đ/c Vi Ngọc Sơn - Bí thư chi bộ quán triệt các văn bản của Đảng về công tác
 phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ
   Trên cơ sở các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo thực hiện việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị; thực hiện việc phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, minh bạch chức năng, nhiệm vụ cho mỗi cá nhân trong đơn vị, không để tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản công và phổ biến tới toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan để thống nhất thực hiện; thực hiện tốt các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức và tăng cường giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật. Thực hiện các quy định minh bạch về tài sản, thu nhập, việc chi trả qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị đều đảm bảo đúng quy định. Lãnh đạo, Kiểm sát viên, kế toán trong đơn vị đều phải kê khai tài sản của bản thân và gia đình niêm yết công khai tại công sở của đơn vị theo quy định. Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ đảm bảo mọi hoạt động phải được tôn trọng sự thật, tiến hành khách quan, toàn diện và đầy đủ.
   Với chức năng nhiệm vụ của Ngành kiểm sát nhân dân đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng, tiêu cực luôn được đề cao, đảm bảo mọi hoạt động của các cơ quan được thực hiện đúng theo quy định, nếu phát sinh vụ việc có dấu hiệu phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải được phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định, trên phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.
   Trong thời gian qua trên địa bàn huyện Mường Chà không xảy ra trường hợp nào có hành vi tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án nhưng để làm tốt công tác kiểm soát, phòng, chống các hành vi tiêu cực có thể xảy ra trong lĩnh vực này, lãnh đạo đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt như: Thường xuyên quán triệt, yêu cầu các Kiểm sát viên khi được phân công nhiệm vụ cần lưu ý đến các biểu hiện trong quá trình lấy lời khai, hỏi cung có thể xẩy ra tình trạng bức cung, nhục hình; lạm dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi; tha trái pháp luật người đang bị giam giữ; quyết định hình phạt nhẹ hoặc xử án treo không có căn cứ; thiếu trách nhiệm trong phối hợp, tổ chức, thực hiện hoạt động điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; đình chỉ hoặc tạm đình chỉ thiếu căn cứ; lạm dụng việc bắt, tạm giữ. Ra quyết định thi hành án trái pháp luật hoặc không ra các quyết định thi hành án khi có căn cứ pháp luật; ra các quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp khẩn cấp tạm thời, cưỡng chế thi hành án trái pháp luật; tổ chức thi hành các quyết định thi hành án trái pháp luật hoặc cố ý không tổ chức thi hành các quyết định về thi hành án khi có căn cứ pháp luật.
    Để phòng chống tham nhũng, tiêu cực việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục cán bộ, công chức, người lao động không vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị cũng được đẩy mạnh, từ đó từ đó góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đồng thời củng cố lòng tin của cán bộ, công chức cũng như quần chúng nhân dân đối với cơ quan, tổ chức pháp luật; cỗ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân phát hiện, tố giác mọi hành vi tham nhũng, tiêu cực.
   Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Các quy định của pháp luật về thực hiện kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Chà thực hiện nghiêm túc và thường xuyên trong thời gian qua tạo ra sức mạnh của tập thể trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thu – VKSND H. Mường Chà

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết

  • Đang truy cập: 352
  • Hôm nay: 26452
  • Tháng hiện tại: 1857205
  • Tổng lượt truy cập: 28400818
2
1