07:50, 15/04/2024
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG ẢNG
          * Giới thiệu chung:
          Huyện Mường Ảng được thành lập theo Nghị định 135/2006/NĐ-CP ngày 14 /11/2006 của Chính phủ trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích và dân số của huyện Tuần Giáo cũ. Tổng diện tích tự nhiên là 44.352,2 ha, dân số của huyện trên 38.951 người.
          Ngày 5/01/2007 Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Ảng được thành lập theo Quyết định số 03/QĐ-VKSTC là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên. Ngày 01/5/2007 Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Ảng chính thức đi vào hoạt động.
          * Chức năng, nhiệm vụ:
          Viện kiểm sát nhân huyện Mường Ảng là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.
   Viện kiểm sát nhân dân Huyện Mường ảng có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân; bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.
          * Cơ cấu tổ chức:
Tổng số biên chế hiện có của đơn vị  là 9 đồng chí.
Viện trưởng: Đồng chí Bế Thị Kim Hoa.
 Phó Viện trưởng: Đồng chí Ngô Hoài Ngân.
          * Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Huyện Mường ảng, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153.740.338.