13:24, 29/02/2024
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
PHÒNG KIỂM SÁT ÁN DÂN SỰ, HNGĐ, KINH TẾ, LAO ĐỘNG,
KINH DOANH, THƯƠNG MẠI VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC
 THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT (phòng 9)
 
          * Giới thiệu chung:
          Năm 1963 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu Cũ) được thành lập, bộ phận dân sự nằm trong khối kiểm sát chung có chức năng kiểm sát việc giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình. Đến năm 1982 dân sự là một bộ phận của Phòng kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự, dân sự và hôn nhân gia đình. Năm 1986 Phòng kiểm sát xét xử án dân sự, hôn nhân gia đình, các vụ án hành chính, kinh tế, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật được thành lập trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu (cũ). Tháng 1/2004 sau khi chia tách thành lập tỉnh Lai Châu và tỉnh Điện Biên, phòng Kiểm sát án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh tế, lao động, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật (phòng 9) là một đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên.
          * Chức năng, nhiệm vụ:
 Phòng Kiểm sát án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh tế, lao động, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luậcó các nhiệm vụ cụ thể sau:
          - Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật của Toà án cùng cấp và cấp dưới theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự;
          - Giải quyết đơn, thư khiếu nại liên quan đến những vụ việc dân sự, HNGĐ…trong quá trình giải quyết, xét xử của Toà án; kịp thời phát hiện vi phạm của các bản án, quyết định dân sự của Tòa án nhân dân hai cấp tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên để kiến nghị, kháng nghị và thông báo rút kinh nghiệm theo thẩm quyền. Trường hợp những bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật có vi phạm pháp luật để báo cáo với Viện kiểm sát nhân dân cấp cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm;
          - Tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch công tác năm, kế hoạch sơ kết, tổng kết, các chuyên đề theo yêu cầu kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ cho các Viện kiểm sát cấp huyện về công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình... trên cơ sở kế hoạch công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên hoặc định kỳ về việc thực hiện kế hoạch công tác;
          - Giải quyết các việc khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và thực hiện các việc theo uỷ quyền của Viện kiểm sát tối cao.
          * Cơ cấu tổ chức:
Tổng số biên chế của phòng là 06 đồng chí
Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Thị Hòa; Phó Trưởng phòng: Đồng chí Lò Thị Hoài Thu.
          * Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Phòng 9 - Trụ sở Viện kiểm sát tỉnh Điện Biên.
Điện thoại: 02153.828.029.