05:44, 02/03/2024
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
          * Giới thiệu chung:
          Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên được thành lập ngay từ buổi đầu thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra các mặt về công tác Đảng của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh (trước là Đảng ủy cơ quan dân chính Đảng tỉnh).
          Ban chấp hành Đảng bộ (gọi tắt là Đảng ủy) làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đảng ủy viên chịu trách nhiệm trước Đảng ủy khối và Đảng bộ cơ quan về chức trách, nhiệm vụ được phân công. Đảng ủy có chức năng, nhiệm vụ:
          Quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
          Xây dựng Nghị quyết và lãnh đạo thực hiện; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng.
          Thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên về lập trường, tư tưởng, ý thức; nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác; phát triển đảng viên; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và chấp hành Điều lệ Đảng.
          * Cơ cấu tổ chức:
          Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên hiện có 04 Chi bộ. Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 có 07 đồng chí.
          Bí thư Đảng uỷ: Đồng chí Phan Văn Kỷ - Viện trưởng.
          Phó Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra: Đồng chí Vũ Trung Thành – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
          * Thông tin liên hệ:
Văn phòng Đảng ủy.
Địa chỉ: Trụ sở Viện kiểm sát tỉnh Điện Biên.