11:22, 20/08/2022
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
VĂN PHÒNG TỔNG HỢP:

Description: alt

1. Quá trình xây dựng và phát triển của Văn phòng tổng hợp:
Ngày 27/10/1962, tại kỳ họp thứ V Quốc hội khóa II đã ra Nghị quyết đổi tên Khu Tự trị Thái mèo thành khu Tự trị Tây Bắc và thành lập 2 tỉnh Sơn la và Lai Châu. Ngày 12/12/1962 Viện trưởng VKSND tối cao ký Quyết định số 2205/QĐ-VKSTC thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu, Văn phòng tổng hợp cũng chính thức được thành lập từ đó. Ngay sau khi được thành lập Văn phòng tổng hợp có chức năng: Tham mưu cho lãnh đạo VKSND tỉnh trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của ngành VKSND, thực hiện công tác hành chính, hậu cần; tham mưu cho lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thưởng và thống kê tội phạm.
Thời kỳ đầu khi mới thành lập và trong thời kỳ Miền Bắc phải đương đầu với cuộc chiến tranh phá hại của Đế quốc Mỹ, cán bộ Văn phòng ít, phải kiêm nhiệm nhiều công việc. Song dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh, cán bộ, viên chức Văn phòng đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ đó là: Tham mưu, tổng hợp giúp lãnh đạo viện xây dựng báo cáo, chương trình, kế hoạch công tác...làm tốt công tác hậu cần ,quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của ngành, tham mưu giúp lãnh đạo về công tác tổ chức cán bộ. Công tác Văn phòng đã phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành lúc bấy giờ là Kiểm sát bảo vệ tài sản XHCN, bảo vệ vật tư quốc phòng, đấu tranh chống các hành vi trộm cắp, tham ô, phân phối sử dụng sai chính sách, chế độ...

Thời kỳ sau 1975 đất nước được thống nhất, cả nước đi lên CNXH với những khó khăn của 30 năm chiến tranh, hậu quả trần trọng của tệ quan liêu bao cấp, chiến tranh bảo vệ Biên giới Tây Nam, Tây Bắc. Nhiệm vụ của VKSND lúc đó là đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ pháp chế XHCN, hướng công tác kiểm sát phục vụ các nhiệm vụ kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Văn phòng tổng hợp đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ công tác tham mưu, tổng hợp, hành chính hậu cần, công tác tổ chức cán bộ. Công tác Văn phòng đã đóng góp quan trọng cho Ngành Kiểm sát tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mà Luật tổ chức Viện kiểm sát năm 1982 quy định.
Trong thời kỳ đổi mới: Tiếp tục quán triệt quan điểm đổi mới của Đảng, sự đổi mới mạnh mẽ của Ngành Kiểm sát về tổ chức hoạt động, về chức năng, nhiệm vụ. Công tác Văn phòng cũng đòi hỏi yêu cầu cao hơn về công tác tham mưu, tổng hợp, kinh phí phục vụ cho nhiệm vụ nhiều hơn, cơ sở vật chất, trang thiệt bị được đầu tư hiện đại hơn, chế độ, chính sách của cán bộ viên chức trong ngành được quan tâm hơn; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ cũng cần phải đầu tư có chiến lược nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Cán bộ, viên chức Văn phòng đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2003 do yêu cầu của công tác Tổ chức cán bộ, bộ phận tổ chức tách khỏi Văn phòng thành lập Phòng tổ chức - Khiếu tố. Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên thực hiện chức năng: Tham mưu, tổng hợp, hành chính quản trị, thi đua khen thưởng và thống kê tội phạm. Tháng 1/2004 VKSND tỉnh Lai Châu chia tách thành 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu, Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm là đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Điện Biên. Tháng 9/2009 Bộ phận thống kê tội phạm tách khỏi Văn phòng để thành lập Phòng Thống kê tội phạm theo quyết định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hiện nay Văn phòng tổng hợp thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp, hành chính quản trị và công tác thi đua khen thưởng.
Biên chế hiện nay, Văn phòng có 14 đồng chí gồm: 1 Chánh văn phòng, 2 kế toán, 1 thủ quỹ, 1 cơ yếu, 1 nhân viên đánh máy, 1 văn thư lưu trữ, 1 tổng hợp thi đua, 2 bảo vệ, 2 lái xe, 2 tạp vụ. Trình độ chuyên môn: 2 Cử nhân luật, 2 Đại học kế toán, 2 cao đẳng, 2 trung cấp còn lại là nhân viên kỹ thuật và phục vụ. Trình độ chính trị: 1 Cử nhân, 3 trung cấp.

2.Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng các thời kỳ:
* Chánh văn phòng:
- Đ/c: Nguyễn Văn Nhiếp - Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
- Đ/c: Nguyễn Văn Huỳnh - Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
- Đ/c: Nguyễn Thanh Hồng - Những năm 1986. Hiện nay là KSV cao cấp VKSND tối cao.
- Đ/c: Vi Văn Hùng - Thời kỳ những năm đổi mới. Hiện nay là Viện trưởng VKSND tỉnh Điện Biên.
- Đ/c: Nông Văn Hải - Từ 1990 - 2001. Hiện nay là Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu.
- Đ/c: Trần Quốc Phòng - Từ 2001 - 2004. Hiện nay là Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Điện Biên.
- Đ/c: Vũ Trung Thành - Từ 2004 - 2011.
- Đ/c Nông Văn Nghĩa - Từ 2011 - 2013.
- Đ/c Vũ Đức Hùng - Từ 2013 đến nay
* Phó Văn phòng:
- Đ/c: Quách Văn Châm - Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
- Đ/c: Hoành Xuân Ẹ - Thời kỳ những năm 1986.
- Đ/c: Đỗ Quang Luyện - Thời kỳ những năm 1990. Hiện nay là Trưởng phòng Kiểm sát thi hành án VKSND tỉnh Điện Biên.
- Đ/c: Nguyễn Đình Lợi - Từ 1999 - 2002. Hiện nay là Phó phòng Kiểm sát thi hành án VKSND tỉnh Điện Biên.
- Đ/c: Tẩn Minh Long - Từ 2002 - 2006. Hiện nay là Viện trưởng VKSND huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên.
- Đ/c Hoàng Thu Nhường - Từ 2013 đến 2014
- Đ/c Mai Thị Kim Oanh - Từ 9/2014 đến 7/2016
- Đ/c Nguyễn Thị Hòa - Từ 7/2016 đến nay

3.Thành tích của Văn phòng tổng hợp đạt được trong 10 năm trở lại đây:

* Tập thể:
- 10 năm liên tục từ năm 1999 đến 2009 Văn phòng tổng hợp được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối.
- Năm 2006 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba.
- 6 năm liên tục từ 2004 - 2009 được UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm.
- 3 Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao vì có thành tích xuất sắc trong đợt "Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng X" đợt 1,2,3.
* Cá nhân:
- Có 4 cán bộ, nhân viên Văn phòng được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành.
- 16 lượt cán bộ, nhân viên Văn phòng được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.