02:05, 23/05/2024
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
ỦY BAN KIỂM SÁT VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
          * Vị trí, chức trách, nhiệm vụ:
          Uỷ ban kiểm sát nằm trong cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên.
          Uỷ ban kiểm sát họp do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì để thảo luận và quyết định những vấn đề sau đây:
          - Việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, chỉ thị, thông tư và Quyết định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; việc thực hiện chương trình, kế hoạc công tác của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao.
          - Báo cáo tổng kết công tác với Viện kiểm sát nhân dân cấp trên, báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh.
          - Xét tuyển người đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện đủ điều kiện dự thi vào ngạch Kiểm sát viên  cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp.
          - Xem xét, đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Kiểm sát viên  cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, kiểm sát viên sơ cấp đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện.
          - Ủy ban kiểm sát thảo luận, cho ý kiến về các vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh,thương mại, lao động phức tạp để Viện trưởng xem xét, quyết định.
          * Cơ cấu tổ chức:
          Uỷ ban kiểm sát có 07 đồng chí, gồm: Đồng chí Viện trưởng, 03 đồng chí Phó Viện trưởng, 03 đồng chí Trưởng phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo quy định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định.
          * Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên.
Điện thoại: