10:13, 20/08/2022
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
Description: alt
1.Quá trình xây dựng và phát triển của phòng Tổ chức - Khiếu tố:

- Về tổ chức cán bộ: Ngay sau khi VKSND tỉnh Lai Châu (cũ) được thành lập năm 1963, bộ phận tổ chức cán bộ được bố trí trong khối Văn phòng tổng hợp, có nhiệm vụ: Tham mưu cho lãnh đạo Viện sắp sếp ổn định bộ máy, tổ chức cán bộ cho Viện kiểm sát 2 cấp tỉnh và huyện; nâng lương, đề bạt, bổ nhiệm các chức danh, thực hiện các chính sách cho cán bộ hàng năm, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
- Về công tác khiếu tố: Từ 1963 đến 1995, bộ phận khiếu tố thuộc khối (sau này là phòng) Kiểm sát chung có nhiệm vụ: Tham mưu cho lãnh đạo Viện thực hiện công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo. Đến năm 1996 thành lập Phòng khiếu tố.
Năm 2003 sát nhập 2 bộ phận tổ chức và bộ phận khiếu tố thành lập Phòng Tổ chức - Khiếu tố có nhiệm vụ: Tham mưu cho lãnh đạo Viện về công tác tổ chức cán bộ, thực hiện chức năng giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp.
Biên chế hiện nay của phòng có 6 Đ/c: 1 trưởng phòng, 2 phó phòng, 1 kiểm tra viên và 2 chuyên viên; trình độ chuyên môn: 5 Cử nhân (5 Cử nhân luật, 1 Đại học kế toán, 1 Đại học sư phạm), 1 Cao đẳng kiểm sát; trình độ lý luận: 5 trung cấp.
Các đồng chí làm công tác tổ chức và lãnh đạo phòng những năm 1963 đến 1982:
- Đ/c: Nguyễn Văn Kinh.
- Đ/c: Nguyễn Văn Nhiếp.
- Đ/c: Nguyễn Văn Huỳnh.
- Đ/c: Vi Văn Hùng.
Các đồng chí làm công tác tổ chức và lãnh đạo phòng từ năm 1982 trở lại đây:
- Đ/c: Nông Văn Hải.
- Đ/c: Lò Văn Dung.
- Đ/c: Nông Văn Nghĩa.
- Đ/c: Nguyễn Hữu Sơn.
- Đ/c: Trịnh Ngọc Minh. 
- Đ/c Bàn Cao Sinh.
- Đ/c Lù Văn Khiện
- Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt Hoa - Trưởng phòng từ 2012 đến nay
- Đ/c Phạm Thị Luyện - Phó phòng

2.Thành tích của phòng trong những năm gần đây:

Từ khi thành lập cho đến nay, phòng Tổ chức - Khiếu tố đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo trong công tác tổ chức cán bộ, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát và Kiểm sátt việc giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của các cơ quan tư pháp, hàng năm được công nhận Tập thể lao động tiên tiến, nhiều lượt cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và được tặng Bằng khen của VKSND tối cao và UBND tỉnh Điện Biên.