00:23, 21/04/2024
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ (phòng 15)
 
          * Giới thiệu chung:
          Ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu (cũ) được thành lập năm 1963, bộ phận tổ chức cán bộ được bố trí trong khối Văn phòng tổng hợp, có nhiệm vụ: Tham mưu cho lãnh đạo Viện sắp sếp ổn định bộ máy, tổ chức cán bộ cho Viện kiểm sát 2 cấp tỉnh và huyện; nâng lương, đề bạt, bổ nhiệm các chức danh, thực hiện các chính sách cho cán bộ hàng năm, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
          Năm 2003 sát nhập 2 bộ phận tổ chức và bộ phận khiếu tố thành lập Phòng Tổ chức - Khiếu tố. Năm 2004 tách tỉnh Lai Châu (cũ) thành hai tỉnh Điện Biên và tỉnh lai Châu.  Phòng Tổ chức - Khiếu tố trực thuộc Viện kiểm sát tỉnh Điện Biên. Tháng 04 năm 2011 phòng Tổ chức cán bộ - Khiếu tố tách ra thành hai phòng là phòng Tổ chức cán bộ và phòng  Khiếu tố.
           * Chức năng, nhiệm vụ:
          Phòng 15 là đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, có chức năng, nhiệm vụ sau:
          -  Hàng năm căn cứ Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng chương trình công tác và các báo cáo chuyên đề về công tác tổ chức, cán bộ; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên thực hiện các quy định về công tác tổ chức, cán bộ;
          - Tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về bố trí sắp xếp cán bộ và bộ máy làm việc; công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ cán bộ lãnh đạo và các chức danh pháp lý;
          - Giúp việc cho Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong công tác xét tuyển chọn, đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong ngành Kiểm sát Điện Biên;
          - Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý cán bộ, công chức; xác minh, kết luận đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức, kỷ luật cán bộ theo thẩm quyền;
          - Thực hiện các chính sách, chế độ về lương, bảo hiểm xã hội, thâm niên nghề, phụ cấp nghề...bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức theo quy định của nhà nước và của ngành. Nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ theo định kỳ; sơ, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác quản lý cán bộ và những vấn đề cụ thể khác theo chỉ đạo của Viện trưởng tỉnh hoặc theo yêu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành; công tác quản lý hồ sơ cán bộ theo Quy định;
          - Giúp việc cho Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
          Thực hiện một số công việc khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phân công.
          * Cơ cấu tổ chức:
Tổng số biên chế của phòng là 03 đồng chí
Trưởng phòng: Đồng chí Đặng Văn Dũng; Phó Trưởng phòng: Đồng chí Mai Thị Kim Oanh.
          * Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Phòng 9 - Trụ sở Viện kiểm sát tỉnh Điện Biên.
Điện thoại: 02153.828.029