14:52, 24/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
PHÒNG THQCT, KSXX PHÚC THẨM, GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM.
Description: alt
1.Quá trình xây dựng và phát triển của đơn vị:

Năm 1963 ngay sau khi VKSND tỉnh Lai châu (cũ) được thành lập, Tổ xét xử tiền thân của phòng ngày nay được thành lập thực hiện hai nhiệm vụ là: Kiểm sát xét xử và thi hành án. Đến năm 1996, bộ phận thi hành án tách ra để thành lập Phòng kiểm sát giam giữ cải tạo - Thi hành án và Phòng kiểm sát xét xử án hình sự. Năm 2004 thành lập Phòng THQCT, KSXX phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm.
Hiện nay, biên chế của phòng có 4 Đ/c gồm: 1 trưởng phòng, 2 Kiểm sát viên, 1 chuyên viên; trình độ chuyên môn: Cử nhân luật 3 Đ/c, Cao đẳng kiểm sát 1; trình độ chính trị: Trung cấp 3, sơ cấp 1.
Các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ:
- Đ/c: Vừ Súa Cở - Tổ trưởng khi thành lập tổ kiểm sát xét xử hình sự những mới thành lập.
- Đ/c: Lò Văn Inh - Trưởng phòng những năm 1970.
- Đ/c: Tạ Văn Hóa - Trưởng phòng từ 1980 đến 2004.
- Đ/c: Vi Hoàng Hải - Trưởng phòng từ 2004 đến 2006.
- Đ/c: Đỗ Quang Luyện - Trưởng phòng từ 2007 đến 2008.
- Đ/c: Ngô Đức Công - Trưởng phòng từ 2008 đến nay.
- Đ/c: Hứa Thị Xuân - Phó phòng từ 2003 đến 2005.
- Đ/c Trịnh Ngọc Minh - Phó phòng
- Đ/c Ngôn Thị Hảo - Phó phòng từ 2013 đến nay

2.Thành tích của phòng trong những năm gần đây:

- Hàng năm phòng đều đạt Tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 2 năm 2006, 2007 phòng được công nhận Tập thể lao động xuất sắc.
- Có 1 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành, nhiều lượt cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.