01:46, 15/04/2024
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
PHÒNG THQCT, KSXX PHÚC THẨM ÁN HÌNH SỰ
          * Giới thiệu chung:
          Năm 1963 ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai châu (cũ) được thành lập, tổ xét xử tiền thân của phòng ngày nay được thành lập thực hiện hai nhiệm vụ là Kiểm sát xét xử và thi hành án. Đến năm 1996, bộ phận Thi hành án tách ra để thành lập Phòng kiểm sát giam giữ cải tạo - Thi hành án và Phòng kiểm sát xét xử án hình sự. Năm 2004 thành lập Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự.
          * Chức năng, nhiệm vụ:
          Phòng 7 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên có chức năng, nhiệm vụ sau:
          - Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại các phiên toà phúc thẩm hình sự của Toà án nhân dân tỉnh Điện Biên;
          -Tham mưu đề xuất với Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kiến nghị, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm các bản án, quyết định hình sự của Toà án nhân dân cấp huyện theo quy định; Kiểm sát các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc có tình tiết mới thì kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Viện để báo cáo đề nghị Viện KSND cấp cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Tăng cường công tác kháng nghị án hình sự, theo dõi hoạt động kháng nghị của Viện KSND hai cấp, chỉ đạo, hướng dẫn Viện kiểm sát cấp huyện xác định vi phạm và kháng nghị phúc thẩm;
            - Kiến nghị với Toà án nhân dân cùng cấp và cấp dưới khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử. Theo dõi, tổng hợp các trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội của Viện kiểm sát hai cấp để kịp thời báo cáo Viện KSND tối cao; Ban hành các kiến nghị đối với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, phát hiện thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước qua đó tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân;
          - Tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch công tác năm, kế hoạch sơ kết, tổng kết, chuyên đề theo yêu cầu kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Theo dõi, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ thực hành quyền công tố và xét xử án hình sự đối với các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện về nhiệm[A1]  vụ mà phòng được phân công;
          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh phân công.
          * Cơ cấu tổ chức:
Tổng số biên chế của phòng là 03 đồng chí.
Trưởng phòng: Đồng chí Bùi Văn Thành; Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Thị Tình.
          * Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Trụ sở Viện kiểm sát tỉnh Điện Biên.
Điện thoại: 02153.825.589