04:49, 23/05/2024
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
PHÒNG THQCT, KSĐT, KSXX SƠ THẨM ÁN AN NINH - MA TÚY- KINH TẾ- THAM NHŨNG - CHỨC VỤ (phòng 1)
         * Giới thiệu chung:
          Phòng được thành lập tháng 8/1998, khi mới thành lập phòng có 1 trưởng phòng, 1 phó phòng, 2 kiểm sát viên và 1 chuyên viên, thực hiện chức năng kiểm sát điều tra án an ninh, ma túy. Đến năm 2003 do cơ cấu, tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát có sự thay đổi, phòng sát nhập với phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế và trị an, thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự. Tháng 5/2005 phòng được tách ra và thành lập phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy, đến tháng 02/2020 được bổ sung thêm án kinh tế và tham nhũng, chức vụ.
         * chức năng, nhiệm vụ:
          Phòng 1 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, có chức năng, nhiệm vụ như sau:
          - Kiểm sát việc giải quyết về tin báo, tố giác tội phạm do Công an tỉnh Điện Biên thụ lý hoặc do các cơ quan khác được giao tiến hành một số hoạt động điều tra;
          - Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án thuộc các tội: Xâm phạm an ninh quốc gia; các tội phạm về ma túy; các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội phạm về chức vụ…và các vụ án do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền xét xử. Phát hiện, tổng hợp các vi phạm trong hoạt động điều tra của cơ quan điều tra, trong hoạt động xét xử của cơ quan Tòa án và trong quản lý của cơ quan, tổ chức hữu quan. Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành kiến nghị, kháng nghị khắc phục và phòng ngừa các vi phạm pháp luật;
          - Tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch công tác năm, kế hoạch sơ kết, tổng kết, chuyên đề theo yêu cầu kế hoạch công tác kiểm sát hằng năm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên theo dõi, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện về nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm mà phòng được phân công;
          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phân công.
       * Cơ cấu tổ chức:
Tổng số biên chế hiện có của phòng là 08 đồng chí.
Trưởng phòng: Đồng chí Trịnh Ngọc Minh ; Phó Trưởng phòng: Đồng chí Phạm Thị Chung, Vũ Thanh Châu.
       * Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Trụ sở Viện kiểm sát tỉnh Điện Biên.
Điện thoại: 02153.825.590.