10:48, 20/08/2022
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
PHÒNG THQCT, KSĐT, KSXX ÁN KINH TẾ, CHỨC VỤ, THAM NHŨNG VÀ TRẬT TỰ TRỊ AN XÃ HỘI
Description: alt
1.Quá trình xây dựng và phát triển của phòng THQCT, KSĐT, KSXX án kinh tế, chức vụ, tham nhũng và trật tự trị an xã hội.

Những năm 1990 phòng thực hiện một chức năng là KSĐT, KSXX án kinh tế, đến năm 1998 phòng sát nhập với phòng KSĐT, KSXX án trị an, an ninh. Đến tháng 8/2005 VKSND tối cao quyết định thành lập Phòng THQCT, KSĐT, KSXX án kinh tế, chức vụ, tham nhũng và trật tự trị an xã hội.
Hiện nay phòng có 5 biên chế, 1 trưởng phòng, 1 phó phòng, 2 Kiểm sát viên và 1 chuyên viên; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật 5 Đ/c; trình độ chính trị: Cao cấp 2, trung cấp 3.
Các đồng chí lãnh đạo phòng các thời kỳ:
- Đ/c Hoàng Thị Mai - Trưởng phòng từ 2005 đến 2008.
- Đ/c Nguyễn Xuân Kiểm - Trưởng phòng từ 1/2009 đến 2011.
- Đ/c Phan Văn Kỷ - Trưởng phòng từ 2011 đến 2014
- Đ/c Vi Ngọc Sơn - Trưởng phòng từ 9/2014 đến nay
- Đ/c Nguyễn Hữu Sơn - Phó phòng từ 2005 - 2008.
- Đ/c Nông Văn Nghĩa - Phó phòng từ 10/2008 đến 2011.
- Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt Hoa - Phó phòng từ 2011 đến 2012
- Đ/c Vi Ngọc Sơn - Phó phòng từ 2012 đến 9/2014
- Đ/c Bùi Thị Hằng - Phó phòng từ 9/2014 đến 2015
- Đ/c Phạm Thu Hằng  - Phó phòng từ 2015 đến nay

2.Thành tích của phòng trong những năm gần đây:

- Tập thể lao động xuất sắc 4 năm liên tục từ 2006 đến 2009.
- 2 Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 2 năm liên tục.
- 1 Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao: Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng X đợt 2.
- 2 Bằng khen của UBND tỉnh Điện biên vì có thành tích xuắt sắc trong thực hiện nhiệm vụ các năm 2007, 2008.
- Có 4 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiễn sỹ thi đua cơ sở.