00:10, 05/10/2022
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
PHÒNG THQCT, KSĐT, KSXX ÁN AN NINH MA TÚY
Description: alt
1.Quá trình xây dựng và phát triển của phòng THQCT, KSĐT, KSXX án na ninh, ma túy.
Phòng được thành lập tháng 8/1998, khi mới thành lập phòng có 1 trưởng phòng, 1 phó phòng, 2 kiểm sát viên và 1 chuyên viên, thực hiện chức năng KSĐT án na ninh, ma túy. Đến năm 2003 do cơ cấu, tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát có sự thay đổi, phòng sát nhập với phòng KSĐT án kinh tế và trị an, thực hiện nhiệm vụ THQCT, KSĐT, KSXX án hình sự. Tháng 5/2005 phòng được tách ra và thành lập phòng THQCT, KSĐT, KSXX án an ninh, ma túy.
Hiện nay biên chế của phòng có 6 Đ/c gồm: 1 trưởng phòng, 1 phó phòng, 2 Kiểm sát viên, 1 chuyên viên. Trình độ chuyên môn: 6 Cử nhân luật; trình độ lý luận: 1 Cao cấp, 5 trung cấp.
Các Đ/c lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:
- Đ/c: Hứa Thị Xuân - Trưởng phòng từ 1998 đến 2003.
- Đ/c: Nguyễn Văn Ân - Trưởng phòng từ 2003 đến 2008.
- Đ/c: Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng phòng từ 2008 đến nay.
- Đ/c: Nguyễn Văn Ân - Phó phòng từ 1998 đến 2003.
- Đ/c: Phan Văn Kỷ - Phó phòng từ 2005 đến 2011.
- Đ/c Ngôn Thị Hảo - Phó phòng từ 2011 đến 2013
- Đ/c Trịnh Ngọc Minh - Phó phòng từ 2013 đến nay

2.Thành tích của phòng trong những năm gần đây:

- 5 năm liên tục từ 2005 đến 2009 đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
- Năm 2006 được VKSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối; năm 2009 được UBND tỉnh Điện Biên tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc.
- Năm 2006 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
- Năm 2008 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba.
- 3 Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao trong phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng X đợt 1, 2, 3.
- Nhiều Bằng khen của VKSND tối cao và của UBND tỉnh Điện Biên trong các phong trào thi đua.
- Có 2 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành, nhiều lượt cá nhân được được tặng Bằng khen của VKSND tối cao, Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên trong các phong trào thi đua hàng năm, danh hiệu Chiến sỹ thi đua sơ sở hàng năm.