10:29, 20/08/2022
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
PHÒNG KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Description: alt
1.Quá trình xây dựng và phát triển của phòng Kiểm sát thi hành án:

Năm 1963 khi VKSND tỉnh Lai Châu (cũ) được thành lập thì công tác kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự là một bộ phận của Phòng Kiểm sát xét xử hình sự, sau đó tách công tác thi hành án thành Phòng Kiểm sát giam giữ cải tạo và thi hành án, công tác Kiểm sát thi hành án là một trong 9 nhiệm vụ trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân. Năm 1996 Phòng kiểm sát thi hành án được thành lập.
Hiện nay, biên chế của phòng có 4 Đ/c gồm: 1 trưởng phòng, 1 phó phòng, 1 Kiểm tra viên và 1 chuyên viên; trình độ chuyên môn: 2 Cử nhân luật, 2 Cao đẳng Kiểm sát; trình độ chính trị: 2 trung cấp.
Các đ/c Lãnh đạo qua các thời kỳ
- Đ/c Nguyễn Xuân Thư - Trưởng phòng
- Đ/c Lò Văn Dung - Trưởng phòng
- Đ/c Nông Văn Nghĩa - Trưởng phòng từ 2013 đến nay
- Đ/c Đồng Xuân Sỹ - Trưởng phòng từ tháng 5 năm 2016 đến nay
- Đ/c Phạm Thị Chung - Phó trưởng phòng

2.Thành tích của phòng trong những năm gần đây:

Hàng năm tập thể phòng đều được công nhận Tập thể lao động tiên tiến, cá nhân đều được công nhận lao động tiên tiến trong đó có cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.