23:53, 04/10/2022
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Điện Biên
PHÒNG KIỂM SÁT TẠM GIỮ, TẠM GIAM, QUẢN LÝ VÀ CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ
Description: alt
1.Quá trình xây dựng và phát triển của phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù:

Năm 1963 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu (Cũ) được thành lập, Tổ giam giữ cải tạo nằm trong khối kiểm sát hình sự, đến năm 1992 sau khi có Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân Phòng kiểm sát giam giữ cải tạo - Thi hành án được thành lập. Đến năm 1996 tách bộ phận thi hành án thành lập Phòng kiểm sát tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù và phòng kiểm sát thi hành án. 
Từ khi thành lập cho đến này phòng đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, đặc biệt là trong những năm gần đây, xuất phát từ yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp, công tác kiểm sát giam giữ, cải tạo đã không ngừng được đổi mới, cải tiến để nâng cao hiệu quả công tác cho phù hợp với tình hình phát triển chung của đất nước và yêu cầu của cải cách tư pháp đặt ra. Trong công tác kiểm sát thường xuyên việc tiếp nhận hồ sơ tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù đã phát hiện nhiều sai phạm về thủ tục tiếp nhận để kiến nghị yêu cầu khắc phục, do đó tình trạng giam giữ quá hạn giảm dần theo các năm; phòng đã vận dụng linh hoạt các phương thức kiểm sát và thao tác nghiệp vụ để các cuộc kiểm sát nganh cấp có hiệu quả; nhằm thực hiện tốt chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, Phòng đã kiểm sát các trường hợp đề nghị xét đặc xá, xét giảm án nhằm đảm bảo khách quan, đúng pháp luật thể hiện được tính nhân đạo của Nhà nước đối với phạm nhân cải tạo tốt; thông qua công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người châp hành án phạt tù, Phòng đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố, xử lý hình sự đối với hành vi trốn khỏi nơi giam giữ, làm rõ trách nhiệm của cán bộ liên quan nhằm khắc phục tình trạng để trốn khỏi nơi giam giữ; kiểm tra và hướng dẫn cấp huyện thực hiện tốt quy định của pháp luật về công tác tạm giữ, tam giam và kiểm sát tạm giữ, tạm giam.
Biên chế hiện nay của phòng kiểm sát tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù có 6 Đ/c gồm: 1 trưởng phòng, 1 phó phòng, 1 Kiểm sát viên, 2 kiểm tra viên và 1 chuyên viên; trình độ chuyên môn: 6 Cử nhân luật; trình độ chính trị: 2 Cao cấp, 4 trung cấp.
Các đồng chí lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:
- Đ/c: Lò Văn Inh.
- Đ/c: Bàn Cao Sinh - Trưởng phòng từ 1992 - 1994.
- Đ/c: Lù Văn Khiện - Trưởng phòng từ 1994 - 1996.
- Đ/c: Đỗ Quang Luyện - Trưởng phòng từ 1996 - 2000.
- Đ/c: Giàng Thị Hoa - Trưởng phòng từ 2001 - 2003.
- Đ/c: Lò Văn Dung - Trưởng phòng từ 2004 - 2008.
- Đ/c: Hoàng Thi Mai - Trưởng phòng từ 2009 đến 2012.
- Đ/c Vi Hoàng Hải - Trưởng phòng từ 2012 đến nay
 - Đ/c Nông Văn Nghĩa -Trưởng phòng từ tháng 4 năm 2016 đến nay
- Đ/c Nguyễn Thanh Hải - Phó phòng

2.Những thành tích của phòng trong những năm gần đây:

- 6 năm liên tục từ 2004 đến 2009 Phòng kiểm sát tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; được VKSND tối cao và UBND tỉnh Điện Biên tặng nhiều Bằng khen trong các phong trào thi đua hàng năm.
- Năm 2008 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
- 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 3 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành, nhiều lượt cán bộ, Kiểm sát viên được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Bằng khen của VKSND tối cao và UBND tỉnh Điện Biên.